Östra (Borensbergs) socialdemokratiska förening

 

 

Östra Socialdemokratiska förening verkar i östra kommundelen. Vi finns i Österstad, Fornåsa, Klockrike, Tjällmo och Borensberg där vi har viktiga bevakningsområden att följa och påverka. Exempel på områden är bredbandsutbyggnaden, bostadsbyggande, skolan, vård och omsorg samt kollektivtrafikens utveckling. Vi är aktiva i frågor som rör solidaritet och hur vi skapar ett samhälle som håller ihop.

 

Vi vill kunna företräda medborgarna och då krävs alltid kunskaper om medborgarnas prioriteringar, behov och idéer. Det handlar om att ta del av synpunkter för att kunna forma politiken. Vi vill driva viktiga frågor genom ett aktivt motionsskrivande på alla plan. Föreningen jobbar aktivt för att få ökat inflytande i nämnder och styrelser. Detta kan vi bara säkerställa genom hårt arbete för att vinna valet 2018.

 

Vi genomför medlemsmöte och öppna möten under året tillsammans med andra S-föreningar. Vi har som mål att 2016 få träffa olika bygdelag för att diskutera de olika orternas utveckling. Vi vill också arbeta aktivt för att bli representerade i kyrkofullmäktige nästa mandatperiod.

 

Vill ni vara med och påverka samhällsbygget. Ta kontakt med

Torbjörn Holmqvist 070-6522424 torbjorn.holmqvist@regionostergotland.se

Elin Sjögedahl 0768-268353 elin.sjogedahl@gmail.com

Dedjo Engmark 0725-123757 dedjoengmark@hotmail.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-19 16:31