Carl-Magnus Grenninger vill ha tillbaka områdesnämnderna

[Intervju från 2011]

Carl-Magnus Grenninger är Socialdemokraternas nye ordförande i Nacka. Han valdes på årsmötet i mars i år. Då hade nu 68-årige Carl-Magnus relativt nyligen blivit pensionär och lämnat sitt 20-åriga chefredaktörskap för fackförbundstidningen Försäkring och Finans.

Nu blev inte den forne ombudsmannen och informationschefen på Försäkringstjänstemannaförbundet pensionär så länge. I stället kastade han sig med liv och lust in i kommunalpolitiken i Nacka med uppdraget att aktivera Arbetarekommunen och vända Socialdemokraternas nedåtgående trend till nästa val.

– Jag har varit ordförande för Västra Sicklaöns S-förening i många år. Under närmare två mandatperioder var jag ledamot i områdesnämnden för Sicklaön. Nu är jag ersättare i kommunstyrelsen sedan nästan fyra år tillbaka. Så kommunalpolitiken kan jag bra.

Vilken fråga brinner du mest för?

– Det är frågor som rör demokratin i vid bemärkelse. Det var en anledningen till att jag en gång i tiden anslöt mig till Socialdemokraterna. Det var det parti som höll de demokratiska frågorna högst.

Hur vill du förbättra demokratin i Nacka för medborgarna?

– På det parlamentariska området vill jag återinföra områdesnämnderna. Det ger större möjligheter för fler lokala politiker att agera. Politikerna kommer också närmare medborgarna på det sättet.

– Jag vill också återinföra fler nämnder och styrelser i kommunen. Det stärker de folkvalda politikernas möjligheter att fatta beslut och minskar makten för tjänstemännen, som idag i praktiken måste fatta för många beslut på bekostnad av politikerna.

Andra viktiga frågor för dig?

– Jämställdhetsfrågor är mycket viktiga. Jag tycker att det ska vara varannan damernas också i kommunalpolitiken. Vi måste därför i partiet uppmuntra unga kvinnor att engagera sig politiskt.

– Mycket oroande för jämställdheten är att det finns undersökningar som visar att unga kvinnor i Nacka mår dåligt. De måste vi ändra på.

Andra hjärtefrågor är de som rör vårt klimat och vår miljö. Det är frågor som många i vårt parti fortfarande fnyser lite åt. Bra klimat och miljö är bokstavligen livsviktiga frågor för våra barns framtid, menar Carl-Magnus.

– Vi måste ta klimatfrågorna på större allvar också av partitaktiska skäl. Många unga är engagerade i dessa frågor och sneglar åt miljöpartiet om de anser att vi inte har någon miljöpolitik.

– Vi måste också se till att mångfalden bejakas och blir en realitet. Vi måste på ett mycket bättre sätt medverka till att personer med invandrarbakgrund kommer in i det svenska samhället. Ett bra exempel på ett geografiskt område som måste prioriteras politiskt är Fisksätra

Behöver vi ha en annorlunda bostadspolitik i Nacka?

– Ja, vi behöver bygga fler hyresrätter, bland annat små lägenheter. Det skulle göra det möjligt för unga medborgare, singlar och äldre som blivit ensamstående att få tillgång till en bostad i Nacka, utan att ha gott om pengar.

– Vi behöver också en radikalt ny markpolitik, som innebär att vi slutar sälja kommunal mark och i stället köper in privatägd mark. Marken borde vara allas vår gemensamma egendom. När kommunen äger marken, kan den på ett helt annat sätt än nu påverka hur bostäder ska byggas och var man ska placera skolor, förskolor, fritids, äldreboenden och andra viktiga samhällsfunktioner.

Hur ska vi bli synligare för Nackaborna?

 – Det behövs många fler allmänna anslagstavlor i Nacka, där de politiska partierna kan sätta upp information om till exempel möten och studiecirklar. Våra lokala (S)-föreningar måste bli mer aktiva, så att medborgarna i de olika kommundelarna vet vilka vi är och var vi finns samt vilka politiska frågor vi anser vara viktiga.

– Vi håller på att bygga upp vår kommunikationsverksamhet i partiet i Nacka. Kommunikation är en livsviktig fråga i dagens mediala samhälle. Det gäller att tränga igenom informationsbruset.

Vad är den viktigaste frågan för Socialdemokraterna i Nacka inför nästa val?

– Jag har nämnt några av dem jag tycker är viktiga. Jag kan tillägga att kommunen måste medverka till att skapa fler jobb samt att vi måste få ordning på trafikfrågorna, såsom till exempel en ny bussterminal vid Slussen.

– När vi närmar oss valet får vi se vilka frågor vi väljer att lyfta fram. Det gäller att inte jobba med för många olika frågor, hur angelägna de än är. Dessutom har vi ett visst ansvar för att föra fram några av de frågor som moderpartiet kommer att driva.

Carl-Magnus Grenninger menar att det är viktigt att våra politiska företrädare argumenterar utförligt kring de förslag de lägger fram, så att medborgarna bättre kan se skillnaden på vår politik och den borgerliga politiken.

– Vi börjar bli bättre på det. Men de borgliga partierna har tagit några av våra förslag till sig och gjort dem till ”sina”. Jag vet inte riktigt om vi ska bli glada eller arga för det. För oss är det viktigt att det blir bättre för Nackaborna, men också att kunna visa att förslagen är våra.

 

 

Fakta:

Carl-Magnus Grenninger

Ålder: 68 år

Politiska uppdrag: Ordförande för Socialdemokraterna i Nacka, sitter i kommunstyrelsen för S

Utbildning: Fil. kand. i nationalekonomi och statskunskap.

Tidigare yrken: Ombudsman, utredare, informationschef, journalist och chefredaktör för medlemstidningen Försäkring och Finans. Anställdes på Försäkringstjänstemannaförbundet (FTF) år 1979.

Bor: I radhus

Familj: Gift med Åsa och har tre vuxna barn.

Fritiden: Tar långa promenader med stavar och går på Itrim. Umgås med familj och vänner. Läser. Går på bio och teater. Spelar fyrmanswhist. Har just köpt en motorbåt.

Senast lästa bok: ”Illa far landet” av Tony Judt. (Har läst den två gånger)

Favoriträtt: Janssons frestelse