Uttalande ifrån Socialdemokraterna i Nackas årsmöte

Socialdemokraterna i Nacka har vid sitt årsmöte uttalat att det är olyckligt att Sverige behöver införa tillfälliga uppehållstillstånd och stoppa anhöriginvandringen. Vi hoppas att alla kommuner ska ta sitt fulla ansvar för mottagandet av nyanlända flyktingar snarast. Den nya lagen från 1 mars 2016 innebär att alla kommuner ska dela ansvaret, vilket är ett steg i rätt riktning.

Antalet nyanlända till Nacka kommer att vara kvar på en fortsatt hög nivå, vilket medför att nya bostäder fortfarande är en av de största utmaningarna.  Socialdemokraterna önskar en bättre och tydligare årsplanering med fler bostäder, främst hyresrätter, inte minst för nyanlända.

Förskolor och skolor behöver få ökade resurser så att likvärdigheten i utbildningen för alla barn och ungdomar kan garanteras.

Kommunen behöver också öka resurserna och de konkreta insatserna för att hantera och förebygga psykisk ohälsa. För lång ohälsa och frånvaro från arbetsmarknaden skapar stigmatisering och skapar utanförskap.

Socialdemokraterna anser att alla ungdomar ska kunna få sommarjobba. Det är oerhört viktigt för unga att få praktisk erfarenhet för att komma in på arbetsmarknaden. Det är beklagligt att majoriteten i Nacka inte vill höja ambitionsnivån när det gäller antalet sommarjobb.

För Socialdemokraterna i Nacka /

Maria Raner
Nyvald ordförande för Socialdemokraterna i Nacka
Tel 070-6846641
maria.raner@nacka.se

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-15 10:32