Kalendarium

Som medlem är du välkommen att delta i alla dessa evengemang utom AK styrelsemötena. Ta för vana att se efter här på hemsidan om det blir några förändringar.

 

2016

 

Augusti

15 AK styrelsesammanträde  18.30

 

September

6 Medlemsmöte

7 Höstkampanj: ringkväll 18.00 på expeditionen i Ektorp

8 Kommunala gruppen 18.30 Jelgava, Stadshuset

12 Kommunfullmäktige 18.00

13 Höstkampanj: 17.30 i Fisksätra centrum

14 AK styrelsesammanträde 18.30

15 Höstkampanj: 17.30 i Älta centrum

19 Höstkampanj: 17.30 i Henriksdalsringen

22 Höstkampanj: 17.30 i Orminge centrum

27 Budgetmöte: 18.30  Jelgava, Stadshuset OBS nytt datum!


Oktober

13 Kommunala gruppen 18.30 Jelgava, Stadshuset

17 Kommunfullmäktige 18.00

20 AK styrelsesammanträde 18.30

 

November

3 Budgetmöte: 18.30 Jelgava, Stadshuset

10 Kommunala gruppen 18.30 Jelgava, Stadshuset

14 Kommunfullmäktige, heldag

16 AK styrelsemöte 18.30

20 Skuru S-förening, öppet möte om utvecklingen av Ektorpsområdet. Helena Westerling inleder. 18.00 Expeditionen i Ektorp

24 Medlemsmöte, nomineringar

 

December

8 Kommunala gruppen 18.30 Jelgava, Stadshuset

12 Kommunfullmäktige 18.00

 


 


 

hemma hos familjen Huzelius, Hermelinsvägen 29, Saltsjö-Boo
Buss 414, 442 eller 442X, hpl Kompassvägen