Kontakta din politiker

Socialdemokraterna har en gruppledare i varje politisk nämnd, samt en eller flera ledamöter/ersättare. Här finner du kontaktuppgifter till våra gruppledare. Övriga ledamöter hittar du i förtroendemannaregistret på Nacka kommuns hemsida.

 

  

Oppositionsråd
Khashayar Farmanbar
070 953 21 68
khashayar.farmanbar@nacka.se

 

Fritidsnämnden
Ella Tegsten
076 896 16 96

ella.tegsten@nacka.se

  

Kulturnämnden
Mattias Qvarsell
070 431 90 46
mattias.qvarsell@nacka.se

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Helena Westerling  

070 765 68 37
helena.westerling@nacka.se

 

Äldrenämnden
Gunnel Nyman Gräff
076 826 91 16
gunnel.nymangraff@nacka.se

  

Natur- och trafiknämnden 
Lena Rönnerstam

 073 943 78 92

 lena.ronnerstam@nacka.se


Utbildningsnämnden
Espen Bjordal
073 390 07 44
espen.bjordal@nacka.se

 

Socialnämnden
Andreas Falk
070 001 74 04
andreas.falk@nacka.se


Nacka Energi AB
Erik Svanfeldt
070 888 15 67
erik.svanfeldt@nacka.se

 

Arbets- och företagsnämnden
Martin Hellströmer 
073 903 64 48
martin.hellstromer@nacka.se

 

Valnämnden
Brita Nyman
072 232 32 11
brita.nyman@nacka.se 

 

Överförmyndarnämnden

Lena Rönnerstam

073 943 78 92

lena.ronnerstam@nacka.se

 

Ledamöter i Kommunfullmäktige
Anita Johansson                         anita.johansson@nacka.se

Khashayar Farmanbar              khashayar.farmanbar@nacka.se

Espen Bjordal                              espen.bjordal@nacka.se

Helena Westerling                     helena.westerling@nacka.se

Mattias Qvarsell                         mattias.qvarsell@nacka.se

Martin Hellströmer                   martin.hellstromer@nacka.se

Kaj Nyman                                    kaj.nyman@nacka.se

Gunnel Nyman Gräff                gunnel.nymangraff@nacka.se

Kürsad Orhan                              kursad.orhan@nacka.se

Maria Raner                             maria.raner@nacka.se

 

Andreas Falk                           andreas.falk@nacka.se

 

 

Uppdaterad 7/1 2015

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-02 15:31