Skriv en motion!

Som medlem har du rätt att vara med och utforma vår politik i kommunen, i landstinget, i riksdagen, i EU eller i hela världen. Det finns såklart flera sätt att vara med och bestämma. Ett sätt att skriva en motion.

Så här gör du för att skriva en motion:

1. Rubrik
Skriv en tydlig rubrik så att den som läser den förstår vad motionen handlar om.

2. Brödtext
Skriv en text där du presenterar din fråga, texten kan innehålla en bakgrundsbeskrivning och några argument för din sak.

3. Yrkande
Här skriver du vad du vill att mötet/partiet ska besluta. Formulera dina yrkanden enligt följande "Jag yrkar:" byt rad och inled nu varje sats med ordet "att".

4. Avsändare
Här anger du ditt namn och ev den S-förening du tillhör.

När motionen är skriven så ska den skickas till den instans som du vill ska behandla den. Det beror på vilken fråga motionen handlar om. Är det något som rör Nacka som helhet så kan Arbetarekommunen vara rätt mottagare. Är det något som rör just din S-förening så skall den kanske skickas till ordföranden i föreningen.

Motioner till Nacka Arbetarekommun skickas till nacka@socialdemokraterna.se eller Box 636, 131 21 Nacka

 

Exempelmotion.
Orden inom [ ] ingår inte i motionen utan är bara en hänvisning till modellen som är beskriven ovan.

---

[RUBRIK]

Fler anslagstavlor

 

[BRÖDTEXT]

Det har blivit fler och fler reklamplatser i vårt offentliga rum. Den som har råd att köpa en plats har goda möjligheter till exponering. Föreningslivet har dock inte alls samma resurser att synas, men utgör kanske en betydligt viktigare del av det demokratiska samhällslivet. Därför borde kommunen se till att det finns fler anslagstavlor som föreningar kan sätta upp sin information på. Det kan bland annat handla om information om öppna möten eller efterlysningar.

 

[YRKANDE]

Jag yrkar

att socialdemokraterna inom Nacka kommun driver frågan om fler anslagstavlor

att socialdemokraterna tar kontakt med övriga föreningslivet för att gemensamt driva denna fråga.

att socialdemokraterna bör överväga att sätta upp egna anslagstavlor på mark som vi köper av kommunen eller annan fastighetsägare.

 

[AVSÄNDARE]

Mattias Qvarsell, Västra Sicklaöns socialdemokratiska förening

---

 

Vill du ha hjälp att skriva en motion eller funderar på till vem du ska skicka den?
Kontakta: Mattias Qvarsell, 070-431 90 46, mattias.qvarsell@nacka.se

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-06 13:39