Socialdemokraternas budget 2012

 

Barn och ungdomar står i centrum för Socialdemokraternas förslag till budget för Nacka 2012, med satsningar på förskola, skola, fritid och arbete för unga. Skatten höjs med 35 öre för att utveckla välfärden, samtidigt som man ser till att få en fungerande ekonomisk kontroll.

– Vi skulle behöva höja skatten med mer än 35 öre, eftersom kommunen idag inte lever upp till de krav som invånarna har rätt att ställa, säger oppositionsrådet Hans-Åke Donnersvärd. Men nu föreslår vi åtgärder för att förbättra den ekonomiska styrningen och stoppa det okontrollerade flödet av pengar. Då kan vi använda skattepengarna till välfärden.

För att skärpa den ekonomiska kontrollen vill Socialdemokraterna bland annat inrätta en tjänst som samordnare av kvalitetsarbetet inom ekonomistyrning, upphandling och uppföljning.

– Utgångspunkten för vår budget är att Nacka ska bli den bästa av kommuner att växa upp och bo i, säger Hans-Åke Donnersvärd. Vi har särskilt fokus på barnen. Nacka är en rik kommun, men även här finns barn som växer upp i fattigdom. Så ska inga barn behöva ha det!

För att bevaka och främja barns rättigheter i Nacka vill Socialdemokraterna inrätta en tjänst som barnombudsman. Andra satsningar på barn och unga är fler förskolelärare och ökade öppettider i förskolan, öppet under helger och lov på fritidsgårdarna och ökat stöd till föreningslivet. En stor satsning görs på feriejobb till Nackas ungdomar.

I budgetförslaget ryms också en rad insatser för äldre i Nacka, bland annat ett projekt för god och hemlagad mat för dem som har hemtjänst, en ökning av anhörigstödet och ökade anslag till pensionärsorganisationerna.

Socialdemokraterna föreslår att alla anställda i kommunen ska erbjudas heltidstjänster.

– Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, säger Hans-Åke Donnersvärd. Ett sätt att visa det är att erbjuda goda möjligheter till vidareutbildning, ett annat att erbjuda alla som så önskar heltidsanställning. Erfarenheter från andra kommuner visar att det inte bara underlättar för de anställda utan också bidrar till att sänka kommunens lönekostnader.

 

Läs det socialdemokratiska budgetförslaget för 2012 här.

 

För mer information om budgetförslaget kontakta Hans-Åke Donnersvärd 070-431 83 27

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-09 14:56