Äldrepolitiskt program

Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt längre. Samtidigt ser vi att den positiva utvecklingen av äldres hälsa håller på att avstanna och att det för vissa grupper dessutom kan ses en ökad ohälsa.

Hela samhällsutvecklingen påverkas då än fler äldre medverkar på olika nivåer i samhällslivet. Men ökningen av antalet äldre innebär också att än fler behöver vård och omsorg. Prioriteringar behöver göras så att kommunen garanterar att de med störst behov av välfärdens tjänster först får sina behov tillgodosedda, samtidigt som den generella välfärden för alla äldre fortsätter att utvecklas.

De senaste åren, liksom i dagsläget, har politiken på grund av finansproblem varit tvungen att göra prioriteringar. Vi socialdemokrater i Nacka har valt att prioritera äldre, barn och unga. Detta vill vi fortsätta med under de kommande åren. Bland annat genom att använda de extra statsbidragen till Nacka till verksamheter som rör äldre, barn och ungdomar. 

 

Ladda ner

Läs hela vårt äldrepolitiska program.

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-10 16:59