Förskolerapport

Socialdemokraterna i Nacka genomförde under hösten, våren och sommaren, 2009/2010, en förskoleinventering i Nacka. Inventeringen bestod av 46 dokumenterade förskolebesök och 10 icke dokumenterade besök, där samtal med förskolechefer och personal stod i fokus. I anslutning till förskolebesöken genomfördes dörrknackning där samtal fördes med föräldrar till barn i förskolan. Inventeringen genomfördes i Boo, Älta och Fisksätra.

Efter samtal med föräldrar, chefer och personal kräver Socialdemokraterna i Nacka:

- MAX 5 BARN PER FÖRSKOLEPERSONAL

- Fler förskolelärare

- En förbättrad utemiljö

Kostnaden för att uppnå MAX 5 BARN PER FÖRSKOLEPERSONAL är beräknad till 20 miljoner kronor. Nacka kommun gjorde 2009 ett överskott på 54 miljoner kronor.

 

Klicka här för att läsa rapporten.

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-17 22:09