Skolprogram

Vi socialdemokrater vill att förskolor, skolor och fritidshem tar vara på och bevarar barnens nyfikenhet och lust att lära hela skoltiden.

Vi är övertygade om att förskolan och de tidiga åren i grundskolan är nyckeln för kommande skolframgångar. En förskola som ger trygg omsorg och som sätter barnens lärande och utveckling i centrum kommer tidigt att upptäcka barn i behov av stöd och kan därför sätta in de insatser som behövs redan innan skolstart. Jämställdhet och jämlikhet är viktiga ingredienser hela skoltiden. Varje individ, kvinna som man, flicka som pojke, ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning inom just de områden där han/hon har de bästa förutsättningarna.

För att nå ett jämställt samhälle är hela skolan, från förskolan till gymnasiet mycket viktig.

Vi vill ge alla barn möjlighet att till gedigna kunskaper i att läsa, skriva och räkna. Samtidigt kräver kunskapssamhället så mycket mer. Insikter om globalisering, klimathot och informationsteknologins utveckling är exempel på ny kunskap.

Dessutom är det minst lika viktigt med kompetenser som självständigt tänkande, kreativt skapande, arbete i grupp, kommunikativ förmåga och entreprenörskap.

 

Ladda ner:

Läsa hela vårat skolprogram

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-10 15:16