Tillväxt, företagande och jobb. För Nackas framtid.

Att ha ett jobb ger trygghet och makt över sitt eget liv. När fler jobbar, får vi råd att utveckla välfärden.

Jobb i stället för bidrag

Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag. De som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet eller funktionsnedsättning ska erbjudas utbildning eller matchas till en tidsbegränsad anställning inom kommunen, näringslivet eller ideella föreningar.

Ungdomsgaranti

Att få jobba ökar självkänslan och ger värdefull kontakt med arbetsmarknaden, men i Nacka är många ungdomar arbetslösa. Ju längre en ung person går utan jobb desto svårare är det att komma in på arbetsmarknaden. Därför vill vi att kommunen ska införa en kommunal jobb- och utvecklingsgaranti. Alla ungdomar som är arbetslösa ska garanteras arbete, studier eller praktik inom 14 dagar. Vi vill också ge alla Nackas ungdomar möjlighet till sommarjobb, i kommunens regi eller hos någon av kommunens samarbetspartners.

Innovationscentrum

Det är i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. Därför vill vi hjälpa nya företag att komma igång, växa och anställa fler. I samarbete med näringslivet vill vi starta ett Innovationscentrum som hjälper de nya företagen med lokaler och rådgivning inom affärsplanering, finansiering och försäljning,

Bättre möjligheter till utbildning

Arbete och språk hänger ihop och är viktiga nycklar till integration. Anordnare av SFI, svenska för invandrare, ska erbjuda 8 timmars undervisning per dag, inklusive 2-4 timmars praktik i arbetslivet. Efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer att öka inom vård, skola, omsorg, service och handel. Vi vill ge fler möjlighet till Yrkesvux, yrkesutbildning på gymnasienivå, som kan ge arbete och försörjning.

Vi vill införa:

• 14-dagarsgaranti för unga
• Innovationscenter för entreprenörer i Nacka
• Åtta timmars undervisning inom SFI varje dag samt praktik i arbetslivet

 

Läs vårt kommunala handlingsprogram för Nacka 2015-2018.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-09 11:51