Hela Nacka ska leva.

Nacka är en attraktiv kommun i en region med stor inflyttning, därmed är intresset stort att bygga i Nacka. Den utmaning som vi vill ta oss an är att se till de nya områden som byggs är klimatsmarta, miljömässigt- och socialt hållbara stadsdelar. Det innebär en mix av bostadsrätter, hyresrätter och villor, tillgång till äldreboenden, skolor, förskolor och bra kollektivtrafik. Stadsdelarna ska hänga ihop och grönområden ska finnas inom 300 meter.

Vi vill:

• öra en aktiv markpolitik och göra Nacka till en välplanerad och sammanhängande kommun, där alla kommundelar utvecklas.
• Skapa ett varierat bostadsbestånd, med god tillgång till hyresrätter, kollektivtrafik med tunnelbanan som ryggrad och en välplanerad social infrastruktur
• Bygga så att de allra flesta ska ha tillgång till natur- och parkområden inom 300 meter från sin bostad.
• Bygga nya stadsdelar klimatsmart

 

Läs vårt kommunala handlingsprogram för Nacka 2015-2018.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-09 12:10