Bättre skolor i hela Nacka. För alla.

En bra utbildning är grunden för ett gott liv, för att komma in på arbetsmarknaden och kunna förverkliga sina drömmar. För oss socialdemokrater är det självklart att all utbildning i Nacka ska ha hög kvalitet, och att alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga möjligheter.

Mindre klasser och fler lärare

Alla elever har rätt att möta skickliga och engagerade lärare. Och alla elever måste få stöd och hjälp så fort de behöver det. Vi vill minska antalet elever i stora klasser, från förskoleklasser till och med årskurs 3. Vi vill anställa fler speciallärare och specialpedagoger, och vi vill satsa på fortbildning för lärarna.

Sommarskola

Många elever lämnar grundskolan utan behörighet för något av gymnasieskolans nationella program. Dessa ungdomar måste få möjlighet att studera vidare. Därför vill vi att alla elever som inte når målen i årskurs 6-9 ska få gå i sommarskola.

Vi vill:

• Ha max 15 barn i småbarnsgrupperna på förskolan samt 1 pedagog per 5 barn
• Erbjuda sommarskola för de elever som inte når målen
• Att alla skolor och förskolor ska leverera kvalitet framför vinstuttag och att alla bolag som vill driva skola och förskola ska redovisa sina siffror enhetsvis

 

 

Läs vårt kommunala handlingsprogram för Nacka 2015-2018.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-09 12:04