Trygghet och livskvalitet. För Nackas äldre.

Alla människor ska behandlas med respekt. Det gäller även när vi blir äldre och behöver stöd och hjälp för att klara vår vardag. Vi socialdemokrater vill utveckla kvaliteten inom omsorgen och ställa tydligare krav på de företag som får betalt av kommunen för hemtjänst och annan omsorg. Om de inte håller måttet ska kommunen kunna säga upp avtalen.

Mer resurser till hemtjänsten

Nacka är en av de kommuner som pressat kostnaderna hårt inom hemtjänsten. Vi vill höja hemtjänstersättningen för att göra det möjligt att höja kvaliteten. De som arbetar i hemtjänsten ska ha rätt och relevant utbildning samt erbjudas fortbildning så att de vill stanna och vara med och utveckla omsorgen.

Fler boenden för olika behov

Idag finns för få boenden inom omsorgen. Det gäller för äldre, funktionsnedsatta och grupper som behöver stöd av socialtjänsten. Vi vill snabbt ta fram en plan för nya boenden som ska finnas med i planeringen av nya bostadsområden.
Alla ska kunna bo kvar hemma så länge de vill och få den hjälp de behöver för att klara vardagen i hemmet. Men de ska också kunna välja att flytta till någon form av vård- eller omsorgsboende, när behoven blir större. Vi vill ta fram en äldreboendeplan för att styra och stimulera utbyggnaden av serviceboende, trygghetsboende och andra former av boende för äldre. Planen ska tas fram i samarbete med pensionärsorganisationerna.

 

Vi vill:

• Ge mer resurser till framför allt hemtjänsten
• Utveckla och förtydliga kraven på omsorgsföretagen såväl som på den kommunala omsorgen
• Bygga trygghetsboenden och seniorboenden
• Finansiera 90+ gym under hela nästa mandatperiod

 

Läs vårt kommunala handlingsprogram för Nacka 2015-2018.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-09 12:08