Kommunpolitiskt program för Nacka 2015-2018

Här kan du ladda ner vårt kommunalpolitiska handlingsprogram 2015-2018.

 

Ett afrikanskt ordspråk lyder

– "Det behövs ett helt samhälle för att få ett barn att växa upp."

I det ligger insikten om att människan är beroende av andra. Att ett samhälle är mera än summan av de enskilda människorna.

Ett gott liv. Ett lyckligt liv. Det vill du, jag och alla andra försöka skapa. I ett gott och lyckligt liv är närheten till och omsorgen om de närmaste mycket viktigt, att vi har någonstans att bo och ett jobb så vi kan försörja oss, ett socialt skyddsnät när det behövs och att platsen vi bor på är trivsam och tilltalande.

Självklart har du och jag ett stort ansvar själva. Men människorna har sedan urminnes tider insett att tillsammans kan man nå större framgångar än man själv, individuellt, kan nå. Det är därför vi bildat samhällen och det är där kommunalpolitiken kommer in. Kommunalpolitiken är den nära politiken, som gör det möjligt för dig och mig att möta vardagens krav och utmaningar, oavsett i vilken roll eller i vilket skede i livet vi befinner oss.

För att leva det goda livet, behöver vardagen – stort som smått – fungera. För att skapa världens bästa vardag – runt knuten, det vill säga där vi bor, måste vi ha ett fungerande närsamhälle, så att trygghet i vardagen känns självklar. För oss Nackabor innebär det att vardagen i närsamhället, runt knuten, oavsett om man bor i Orminge, Älta, Fisksätra eller på någon annan plats i kommunen, måste fungera.

Vår politik i Nacka tar sin utgångspunkt i dig som medborgare i Nacka. Vi prioriterar de områden där vi i den nära kommunala politiken kan skapa de bästa förutsättningar som stöd för dig, när du skapar världens bästa vardag – runt knuten.

Vi står upp för ett samhälle där vi visar solidaritet, respekterar varandra och tar gemensamt ansvar för vår kommun. Att det bygger på jämlikhet, jämställdhet, mångfald och hållbarhet är självklart.

Vi socialdemokrater i Nacka vill prioritera det kommunalpolitiska arbetet kring

Det lokala och nära runt knuten

Runt knuten innebär att vi ser till hela Nacka. Alla kommundelar är viktiga. Därför måste utbyggnaden av västra och centrala Sicklaön ske parallellt med utveckling i övriga delar av Nacka. De boende ska ha bästa tänkbara förutsättningar att skapa en bra vardag oavsett var de bor. I stort sett alla vill att deras barn får möjlighet att gå i en förskola eller skola i närområdet. Man ska känna sig trygg med att det finns. När du som äldre känner behov av ett anpassat boende, ska det gå att hitta i närområdet där närstående ofta bor, det ökar tryggheten i vardagen. Så vill vi ha det inom område för område. Idag ser inte majoritetspolitiken till hela Nacka. Det vill vi ändra på.

Det pålitliga

Självklart ska de tjänster kommunen finansierar hålla hög kvalité, vara likvärdiga och ge jämlika möjligheter oavsett vem man är, vilka förutsättningar man än har eller var man bor. Som medborgare i Nacka ska man varje dag känna trygghet i att skolan och omsorgen håller en god kvalité och följer de lagar vi har. Vi ser idag stora brister i detta, inom alla områden. Det är varken ordning eller reda i kommunen, styrning av verksamhet är bristfällig och kvalitén följs inte upp. Det vill vi ändra på.

Det förutseende

Ett gott samhälle som finns på plats när medborgarna behöver det, kräver förutseende. Samhällsbygget behöver planeras i god tid så att förskolor och skolor, vägar, lek- och idrottsplatser, äldreboenden, mötesplatser, service m.m. finns, i takt med att människor flyttar till kommunens olika delar. Unga måste få en chans att bo kvar i kommunen. Därför behöver flera hyresrätter byggas, där kan mycket mera göras. Lika viktigt är det att ta hand om det vi redan byggt upp, som simhallar, kultur- och fritidslokaler, vägar m.m. Vi ser idag stora brister i samhällsbygget fastän det finns goda förutsättningar. Det vill vi ändra på.

Det inkluderande

Forskning visar att ett jämlikt samhälle skapar de bästa förutsättningarna för flertalet. Därför ska vi vara noga med att fördela våra gemensamma resurser så att vi skapar förutsättningar för så många som möjligt att leva det goda livet där alla räknas med oavsett etnisk härkomst, kön, religiöst ursprung och social bakgrund. På område efter område, särskilt inom skolan, ser vi att så är det inte i Nacka. Det vill vi ändra på.

Det hållbara

För att det goda samhället ska överleva behöver det vi gör och planerar vara långsiktigt och stabilt med det hållbara samhället som utgångspunkt. Ett gott samhälle ser till att ungdomar får fotfäste på arbetsmarknaden och någonstans att bo, det är en byggsten i den sociala hållbarheten. Vi behöver i varje skede och i varje beslut ha en balans mellan de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna. Det hållbara är inte utgångspunkten i Nacka idag. Det vill vi ändra på.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-13 14:55