Styrdokument i tillgänglighetsfrågor

Vi socialdemokrater har alltid haft som ledstjärna att alla människor är lika värda och att alla ska respekteras utifrån sina egna förutsättningar. Solidaritet, rättvisa och jämställdhet ska alltid prägla våra göranden och låtanden.Tillgänglighet för alla är därför en mänsklig rättighet.

Men vi har sett i vår kommun att, tillgänglighet för alla är långt ifrån färdigutvecklad. Många Nackabor har inte samma möjligheter eller respekteras inte på soldariska, rättvisa eller jämställda villkor. Därför måste vi påbörja ett intensifierat arbete för att få politiska genomslag för dessa frågor i det kommunalpolitiska arbetet. Detta styrdokument ska leda oss i arbetet med att utveckla tillgängligheten i Nacka.

 

Ladda ner

Läs vårt styrdokument för tillgänglighetsfrågor.

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-10 15:52