Ordföranden & gruppledare i nämnder

Kommunstyrelsen

Lars Stjernkvist, ordförande

 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Matilda Johansson, ordförande

 

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Lars Karlsson, gruppledare

 

Kultur- och fritidsnämnden

Olle Vikmång, ordförande

 

Socialnämnden

Roger Källs, ordförande

 

Stadsplaneringsnämnden

Kikki Liljeblad, ordförande

 

Tekniska nämnden

Michaela Leo, gruppledare

 

Utbildningsnämnden

Olle Johansson, ordförande

 

Vård- och omsorgsnämnden

Irma Görtz, gruppledare