Landstinget

Ledamöter i landstingsfullmäktige

Eva Andersson, Ordförande landstingsfullmäktige

Christoffer Bernsköld,  Landstingsråd - 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kaisa Karro, 3:e vice ordförande Landstingsstyrelsen

Helene Andersson Molina

Klas Corbelius

David Ergül

Billy Gustafsson

Olle Vikmång

Birgitta Wessman Thyrsson

Ann-Charlotte Wiberg