Påverka politiken

Samhället och politiken utvecklas ständigt. Det som förenar oss är att vi vill vara med och påverka den utvecklingen. Nedan finns några exempel på hur du kan vara med i det arbetet.

 

Skriv en insändare

Ett bra sätt att lyfta frågor för diskussion bland allmänheten är att skriva en insändare. Det är enkelt, de behöver inte vara långa eller komplicerade och det är många som läser dem. De kan enkelt skickas till tidningen via deras hemsida.

 

Lämna förslag

Du kan när som helst lämna förslag (motioner) till arbetarekommunen. Arbetarekommunen kommer då att lyfta ditt förslag på ett möte för diskussion och beslut om vad partiet ska tycka i den specifika frågan.

 

Ställ frågor

Du kan ställa frågor till ansvariga politiker eller till arbetarekommunens styrelse på våra möten (representantskap). Det är ett enkelt sätt att få möjlighet att diskutera och skicka med synpunkter i frågor som intresserar dig.

 

Föreslå och utse företrädare

S-föreningen föreslår (nominerar) personer till olika förtroendeuppdrag och arbetarekommunen väljer sedan vilka som får dessa uppdrag i kommunen. Du som medlem har rätt att föreslå personer till olika funktioner.

 

Delta i eller starta arbetsgrupper

Vill du arbeta med en specifik fråga kan ett sätt vara att delta i eller starta en grupp som arbetar fram förslag eller försöker påverka andra. Har du en idé kontakta arbetarekommunen så kan vi se om det finns fler som är intresserade av att vara med.

 

Delta i seminarier och utbildningar

För att kunna påverka och utveckla politiken är det viktigt att vi kontinuerligt lär oss mer om olika områden. Vi ordnar därför seminarier eller bjuder in gäster till våra möten för att få en ökad kunskap. Det är öppet för alla och du kan när som helst föreslå eller själv vara med och ordna seminarier eller andra studier.

 

Våga säga vad du tycker

Framförallt är det viktigt att du talar om vad du tycker. Det är det som gör att vi får möjlighet att prova olika ståndpunkter och till slut komma fram till en bra politik. Vi har ett klimat där alla får komma till tals och där alla tas på allvar.