Medlemsmöte & Representantskap

Välkommen på representantskap 161107

Måndagen den 7 november är det dags för nästa representantskap. Den här gången startar representantskapet 17.30 och beräknas hålla på till cirka 21.00. Den extra långa tiden är på grund av det stora antal motioner vi har att behandla inför partikongressen 2017.

Alla medlemmar är välkomna att delta på representantskapet! Alla medlemmar har närvaro-, förslags- och yttranderätt. Föreningarnas utsedda representanter har rösträtt.

 

Representantskapet kommer den här gången att behandla följande:

 

  • Motionsbehandling inför partikongress 2017
  • Verksamhetsplan för 2017
  • Budget för 2017
  • Inriktning för den facklig politiska verksamheten i Norrköpings Arbetarekommun
  • Fyllnadsval till valberedningen

 

För handlingar se länkar nedan


Det kommer inte att finnas några upptryckta handlingar tillgängliga. Om man inte själv kan ordna med antingen digitala handlingar eller egen tryckning så var vänlig att kontakta expeditionen så hjälper vi er.

Kallelse
Dagordning
Förslag till verksamhetsplan 2017
Förslag till budget
Förslag till inriktning för facklig politiska samverkan i Norrköpings Arbetarekommun
Förslag till fyllnadsval av ledamot i valberedningenTid:               Måndagen den 7 november klockan 17.30

Plats:            Meddelas senare