Medlemsmöte & Representantskap

Medlemsmöte

På torsdagen den 26 januari klockan 17.30 i Matteusgården, Norra Promenaden 108, kommer Socialdemokraterna att genomföra årets första medlemsmöte. Mötets tema är "Socialdemokraternas hälso- och sjukvårdspolitik - vad har vi gjort och vad ska vi göra". Mötet ska bli ett avstamp inför en kommande sjukvårdskampanj i hela Östergötland, som kommer under våren. Ellen Aguirre, ombudsman på partidistriktet och tidigare politisk sekreterare i region Östergötland kommer att lotsa oss genom mötet.

Tid medlemsmöte:               Torsdagen den 26 januari klockan 17.30

Plats:                                     Matteusgården - Norra Promenaden 108

Representantskap

Direkt efter och i direkt anslutning till medlemsmötet är det dags för Representantskap. Alla medlemmar är välkomna att delta även där! Alla medlemmar har närvaro-, förslags- och yttranderätt. Föreningarnas utsedda representanter har rösträtt.

Representantskapet kommer den här gången att behandla följande:

  • Beslut om prioritering av nomineringar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet
  • Behandling av motioner till Arbetarekommunen
  • Behandling av motion till Partidistriktet
 

För handlingar se länkar nedan


Det kommer inte att finnas några upptryckta handlingar tillgängliga. Om man inte själv kan ordna med antingen digitala handlingar eller egen tryckning så var vänlig att kontakta expeditionen så hjälper vi er.

Kallelse
Dagordning
Valberedningens förslag till prioritering av inkomna nomineringar - kyrkoval
Motioner till Arbetarekommunen
Motion till Partidistriktet

Tid representantskap:               Torsdagen den 26 januari klockan 19.00

Plats:                                           Matteusgården - Norra Promenaden 108