Bostäder

Bygg fler hyresrätter i Norrtälje kommun

Bostadssituationen i Norrtälje kommun är tuff – något som inte minst märks på kommunens svaga befolkningstillväxt. Framför allt unga drabbas hårt när bristen på billiga bostäder är stor. När unga väljer bort att arbeta och studera här, förlorar vi arbetskraft, viktig köpkraft och mängder av skatteintäkter som finansierar den gemensamma välfärden. Ingen ska behöva välja bort Norrtälje. Ingen ska sakna en anständig bostad.

Vi vill därför skriva under på att:

  • Bygga fler hyresrätter – så att unga kan flytta hemifrån och etablera sig på arbetsmarknaden.
  • Utveckla markpolitiken – Låt byggentreprenörer tävla om att bygga med lägst hyreskostnad.
  • Införa konkurrenskraftiga lån till de som bygger hyresrätter – Låt SBAB ge lån med goda villkor till de som på allvar hjälper till att dämpa bristen på hyresrätter
  • Införa snabbare processer – tydligare direktiv till länsstyrelser och andra tillståndsgivare om kortare ledtider för att komma igång med bostadsbyggande

 

Vill du veta mer om Socialdemorkaternas bostadsplan för Stockholmsregionen? Du hittar en presentation i pdf-format här och vår policy-PM i pdf-format här.

Vill du veta mer om Socialdemokraternas nationella vallöfte om 250 000 nya bostäder fram till 2020? Läs mer här.