Jobb

Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag

Norrtälje är på många sätt en kommun med goda förutsättningar för jobb och tillväxt. Samtidigt står alltför många utanför arbetsmarknaden. Kostnaderna för socialbidrag har vuxit de senaste åren. Många företag och den offentliga sektorn söker efter arbetskraft – till exempel plåtslagare, sjuksköterskor och ingenjörer – medan arbetslösa saknar tillräcklig utbildning eller erfarenhet för att kunna ta de jobb som finns. Ju längre människor får gå arbetslösa desto svårare blir det att anställas. Därför ska alla som kan arbeta få chansen att ta steget in i arbetslivet och aktivt bidra till samhället.

Vi vill därför skriva under på att:

  • Minska bidragsberoendet – genom att erbjuda och ställa krav på jobb i välfärd och näringsliv eller utbildning istället för bidrag.
  • Införa en 90-dagarsgaranti för arbetslösa unga – genom att erbjuda utbildning, praktikplats eller jobb.
  • Införa ungdomsjobb för arbetslösa unga – i samverkan med näringslivet och med de kommunala bolagen
  • Garantera alla unga sommarjobb – och införa ungdomsjobb för arbetslösa unga i samverkan med näringslivets.
  • Inrätta en ny strategienhet med tillväxtansvar direkt underställd den politiska ledningen – för att kommunen ska bli bättre på att samarbeta med näringslivet och ta en aktiv roll i att skapa tillväxt.
  • Utveckla Roden till ett näringslivsgymnasium – så att elevernas övergång från studier till jobb kan underlättas genom att näringslivet i större utsträckning involveras i utbildningens utformning.
  • Erbjuda ett brett utbud av gymnasieprogram på Roden – som väl svarar upp mot elevernas förstahandsval av gymnasieprogram.
  • Samarbeta med näringslivet för en ny yrkeshögskole-utbildning på Campus Roslagen med 30 platser – för att tillgodose våra företags behov av eftergymnasial yrkesutbildning vill vi inleda ett samarbete med näringslivet i Norrtälje om en ny utbildning på Campus Roslagen.
  • Bygga ut vuxenutbildningen – så att arbetslösa kan utbildas och matchas mot arbetsmarknadens behov.
  • Förenkla för företag att etablera sig – som en del av den nya strategienheten vill vi inrätta en företagslots som är kontaktperson för företag som vill starta ny verksamhet i kommunen och som samordnar och följer upp ansökningar om tillstånd.

 

Vill du veta mer om vår jobbplan för Norrtälje kommun? Du hittar en presentation i pdf-format här och vår policy-PM i pdf-format här.

Vill du veta mer om ungdomsarbetslösheten i Norrtälje kommun - och hur vi vill ta oss an problemet? Du hittar en presentation i pdf-format här.