Sjukvård och omsorg

Ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar

Vi har fått ett sjukvårds- och omsorgssystem som tar tid från patienten. Efter flera år av övertro till marknadslösningar, är det dags för ett stopp för privatiseringslinjen. Vi behöver vård och omsorg med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och deras kollegor måste få fokusera på patienterna – inte på administration och prislistor. Behovet av mer tid för patienten måste tas på allvar. Det är vårt ansvar att förbättra systemet så att personalen får mer tid till det som de är bäst på: vård och omsorg.

Vi vill därför skriva under på att:

  • Bryta privatiseringslinjen i sjukvård och omsorg – vi tar ansvar för att vård och omsorg finns tillgänglig där behoven finns. 
  • 30 mkr till mer personal i vård och i omsorg i Norrtälje kommun – vi satsar på att höja kvaliteten.
  • Personalen ska lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor – vi vill minska administrationen för att skapa mer tid för vård och omsorg.
  • Norrtälje sjukhus ska utvecklas som akutsjukhus – vi tryggar Norrtälje sjukhus framtid.
  • Permanenta Tiohundrasamarbetet – och fortsätt utveckla modellen för att garantera god vård och omsorg i hela kommunen.

 

Vill du veta mer om vår Vårdplan för Norrtälje kommun? Du hittar en presentation i pdf-format här.