Skola

Investeringar i skolan går före skattesänkningar

Vi vet att utbildning är skillnaden mellan att ha ett jobb och att inte ha det. Därför vill vi till år 2020 halvera andelen elever som saknar behörighet till gymnasiets nationella program. Att kunna läsa och skriva ordentligt är A och O – samtidigt försämras läskunnigheten alltjämt bland svenska elever. Så om fler ska gå ut nian med bra betyg, måste vi ge dem en bra start från första klass. Då behöver vi öka lärartätheten så att alla barn blir sedda – både de som halkat efter och de som vill springa före.

Vi vill därför skriva under på att:

  • Ge barnen mer tid med läraren – vi vill anställa minst 20 nya lärare och pedagoger i årskurs F-3 innan 2018.
  • Öka barnens stöd i skolan – vi vill anställa minst fem nya speciallärare/specialpedagoger.
  • Lärarna ska lägga mer tid på elever och mindre tid på administration – vi vill minska administrationen för att skapa mer tid till lärande.
  • Erbjuda alla barn läxhjälp – vi vill att alla barn som behöver stöd ska få det av pedagogiskt utbildad personal.
  • Utveckla skolbiblioteken – för att förbättra läsförståelsen och höja kunskapsresultaten.
  • Göra stora förskole- och fritidsgrupper mindre – så att alla barn blir sedda. 

 

Vill du veta mer om vår framtidsplan för Norrtäljes skolor? Du hittar en presentation i pdf-format här och vår policy-PM i pdf-format här.