Profiler på Nyköpings högstadium

Det finns frågor kring begreppet ”profilklass” som vi har idag och profilval som det kommer att finnas på Nyköpings högstadium

. En profilklass består av elever som har ett gemensamt intresse som kan vara ett estetiskt ämne, idrott som i den aktuella diskussionen musik. Eleverna i profilklass går med samma klasskamrater med samma intresse hela skolgången. Profilklasser har alltid ett begränsat antal platser. Om vi säger att det finns 25 platser i en profilklass men 35-40 elever söker till profilklassen måste ett urval göras. Vissa får plats och andra inte. Vi kommer inte fortsätta att göra sådana urval på Nyköpings högstadium.

Därför ska r varje elev på Nyköpings högstadium välja en profil som han eller hon brinner lite extra för. Tidigare har inte alla högstadieelever haft den möjligheten. Det kommer att finnas 14 profiler att välja på. Det är de närmare 600 blivande sjuor har fått bestämma utbudet – allt från musik, show och dans till fotboll, vildmark och vetenskap. Eleverna går iväg från sin ordinarie klass till sina profiler två timmar i veckan. Tiden innefattar elevens val-tid + skolans val-tid (80+40 =120 min). För musiken tillkommer 50 min från den ordinarie musikundervisningen så de får sammanlagt 170 minuter musik mot idag 180 minuter. Musiken får 10 minuter mindre tid i höst inte som debatten går om att de får tiden minska d med hälften.

Om man känner att profilen inte passar finns möjligheten att byta. Fördelen är att eleven då behåller sina klasskamrater och lärare - man byter ju endast profilen. I klasserna blir det en blandning av elever med olika förmågor, intressen samt social och kulturell bakgrund.  Det är en skola vi kan stå för och vara stolta över.
I satsningen ingår att kvalitetsutveckla alla profiler. Vi är övertygade om att fler valmöjligheter även ger ett bredare kulturellt avtryck i samhället.

Sanningen är att kommunen, genom Nyköpings högstadium, satsar på kulturen. Om intresse finns så kommer fler elever välja ämnet musik. Eleverna erbjuds dessutom ett bredare urval av kultur genom profiler i teater & drama, dans & show och bild & hantverk. Utöver detta erbjuds profiler som vildmark, vetenskap, fotboll, ishockey, språk, media & data, mat & hälsa etc.

I och med att Nyköpings högstadium ger fler elever än idag möjlighet att studera musik och breddar kulturutbudet finns förutsättningar för att fler elever i framtiden söker estetiska program på gymnasiet.

 

Vi tar inget från någon elev genom våra politiska beslut, varken tid eller möjligheter. Ingen ska väljas bort. De som idag går musikklass går klart utbildningen i sina respektive klasser.

Alla elever som startar i höst ges unika möjligheter och förutsättningar till ett stimulerande lärande för att nå målen och utveckla sina intressen genom profilval. 

Beslutet

När Barn- och ungdomsnämnden i en bred politisk enighet, 2010 fattade beslutet om ”skola 2012” och ”Riktlinjer för pedagogisk kvalitet” innebar det att vi lade grunden för denna satsning.

”Riktlinjer för pedagogisk kvalitet” slår fast att ”Nyköpings skolor ska erbjuda stimulerande och attraktiva lärmiljöer, social, ekonomisk och kulturellt mångfald, flexibla och ändamålsenliga lokaler med inredning och utrustning som inbjuder till lärande och kreativt påverkar elevernas studiemotivation positivt och att alla eleverna i årskurs 7 – 9 ska erbjudas profiler med hög kvalitet”.

Beslutet innebär att Nyköpings högstadium ska ge varje elev möjlighet att nå sina mål i skolan, ska erbjuda hög kvalitet med professionella lärare, modern teknik, en bra mix av elever och personal och erbjuda alla elever profilval utifrån sina intressen.

 

Skollagen är mycket tydlig i ansvarsfördelningen om hur skolans uppdrag ska genomföras. Vi politiker beslutar om målen och ger rektor resurser och utrymme att genom sitt mandat utföra sitt uppdrag. Detta är enligt skollagen odiskutabelt. Det är ingen slump att skollagen är så tydlig om rektors mandat. Det är bland annat för att vi politiker, föräldrar och skribenter, inte ska kunna gå in och styra i hur rektor organiserar skolans arbete. Det är entydigt professionen, rektors ansvar att sköta skolans organisation, tidsplanering och det pedagogiska innehållet.

 

Det kommer två inlägg i SN i veckan om profilerna. Ett från Divisionschefen på måndag och ett från mig, S, Lotten, V och Karin, MP om några dagar. Med samma innehåll som ni får nu.

Hälsningar

Cajsa

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-23 08:05