Kontakt

Socialdemokraterna i Nyköping                                                                 

Öppettider expeditionen:                 
Semesterstängt, öppnar åter i mitten av januari 2017

Särskilda öppettider finns anslagna på expeditionen. 

Kontakt med expeditionen sker per telefon, brev eller e-post:                                                                                                      Telefon: 073-071 66 03

nykoping@socialdemokraterna.se

Postadress:

Socialdemokraterna     
Brunnsgatan 3                                                                                       
611 32 Nyköping        

Arbetarekommunens ordförande:

Christina Södling                           
mobil: 072-213 53 00                    
christina.sodling@gmail.com       

Socialdemokratiskt kommunalråd:

Urban Granström
urban.granstrom@nykoping.se                                       
     

Politiska nämnder:                                                               

Barn- o ungdomsnämnden

Bygg- o tekniknämnden

Kultur- o fritidsnämnden

Miljönämnden

Socialnämnden     

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden