Ett bättre Nyköping för alla

NYKÖPING ÄR BRA ATT

LEVA I.

Nyköping har ett fantastiskt läge. Många väljer att flytta

hit. För oss socialdemokrater innebär det att vi

tillsammans kan skapa förutsättningar för att forma

framtidens välfärd här i Nyköping. Under de senaste

fyra åren har Nyköpings kommuns majoritet investerat

nästan en miljard kronor i den grundläggande

välfärden: bättre skollokaler, fler förskolor och ett nytt

äldreboende. Grunden för att vi ska lyckas med detta

är att vi blir flera som bidrar till vår gemensamma

välfärd.

Nyköpings väg framåt

Vår politiks utgångspunkter är rätten till utbildning och arbete,

rätten till omsorg och trygghet. På dem bygger vi vår praktiska

politik för rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Det handlar om att

fördela våra gemensamma resurser efter medborgarnas grundläggande

behov, att respektera människors lika värde i vardagshandlingar

och att tillsammans skapa en kommun som präglas av

trygghet och framtidstro. Det är när vi förverkligar denna politik

som vi väljer väg: socialdemokraterna tar vägen åt vänster för

en rättvis fördelning. Jämställdhet är en stark röd tråd i hela vår

politik och jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt

beslutsfattande, på alla nivåer.

En aktiv och positiv välfärdskommun

Omkring 20 procent av kommunens invånare är äldre än 65 år.

De är den generation som har lagt grunden till det samhälle vi

lever i idag. De ska mötas med erkännande och omtanke. I våra

prioriteringar uppmärksammar vi särskilt de äldres möjligheter till

föreningsaktiviteter, såväl de fysiska som de kulturella.

VI PRIORITERAR.

JOBBEN.

• Utbildnings- och jobbkontrakt för alla under 25 år,

samtidigt som vi fortsätter att utveckla Centrum för

ungdomspraktik.

• Rätt till heltid för alla kommunanställda.

• Vi inför social kod mot svartarbete och social dumpning

vid kommunens upphandling, kollektivavtal ska finnas.

• Ökad service, öppenhet, lyhördhet och kreativitet i

kommunens samarbete med Nyköpings privata företag.

SKOLAN.

• Vi ger alla barn lika möjligheter till förskola. Det sker

genom ökad tid till 30 timmar för barn till föräldrar som

är arbetssökande eller föräldralediga.

• Vi bygger ny grundskola i Stigtomta.

• Vi skapar en kulturskola i samarbete mellan kommunen

och föreningslivet.

• Vi permanentar ”Nybygget”. Här finns utbildning och

skapande i återvinning för barn, elever och personal.

TRYGGHET.

• Vi skapar fler trygghetsboenden.

• Vi utvecklar hemtjänsten.

UTVECKLING.

• Rosvalla utvecklas som besöksmål genom bättre möjligheter

för övernattning.

• Vi utvecklar cykelprojektet.

• Vi satsar på byggandet av nya ungdomsbostäder.

• Vi skapar en ny lekplats i stadskärnan.