Jobben

Jobben är den absolut viktigaste frågan för oss. De är grunden för allt annat -  välfärden, skolan, hela vårt samhälle och var och ens egen frihet, trygghet och möjligheter.

Idag är arbetslösheten högre än när alliansregeringen tillträdde för åtta år sedan. Ungdomsarbetslösheten är skyhög. Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast. Den utvecklingen måste vändas.

  • 90-dagarsgaranti för unga. Arbetslösa unga ska i jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar. Ingen ung ska börja sitt vuxenliv i arbetslöshet eller i Fas 3:s meningslöshet.
  • Ett nytt kunskapslyft. Sverige behöver kraftiga investeringar och fler platser i yrkesutbildningar, högskolor och universitet. Det är slöseri att människor idag går arbetslösa samtidigt som företag inte hittar utbildad arbetskraft.
  • Gemensamma framtidsinvesteringar.  Satsningar på nya järnvägar, vägar, bostäder och annan infrastruktur tillsammans med ökade insatser för växande företag skapar jobb och bygger Sverige starkt inför framtiden.