Skolan

Våra barns framtid är allas vår framtid. Barns rätt till kunskap och en bra utbildning, oavsett bakgrund och föräldrarnas plånbok, är viktigare än skattesänkningar och privatiseringar.

Idag ser vi hur skolresultaten rasar och problemen hopar sig. Det är mycket allvarligt. Svensk skola ska vara en jämlik skola som ger alla barn samma möjligheter till en bra start i livet.

  • Mindre klasser och mer kunskap. Fem elever mindre i stora klasser i lågstadiet skapar lugnare klasser och mer tid med läraren. Sätt stopp för fler ideologiska experiment i skolan.
  • Fler skickliga lärare. Utbilda och anställ 1000 fler speciallärare. Höj läraryrkets status genom bättre anställningsvillkor, mer kompetensutveckling och mindre administration. Skärp kraven för att komma in på lärarutbildningen.
  • En jämlik skola. Alla skolor ska vara bra skolor. Klyftorna ska minskas genom ökade resurser till skolor med störst behov. Till de skolorna ska vi attrahera de skickligaste lärarna genom högre lön.