En kulturpolitik för framtiden!

Vi har ett brett kulturutbud i Nyköping. Arrangörer är dels de fria kulturföreningarna, dels kommunen via Biblioteket/Culturum, Barnkulturcentrum och Nyköpings arenor. Kulturföreningarna får ett bra ekonomiskt stöd från kultur- och fritidsnämnden av det självklara skälet att föreningarna har stor kompetens och stora kvaliteter.

Under innevarande mandatperiod har antalet arrangemang till barn och unga ökat i tätorten och i de mindre orterna i kommunen. Antal arrangemang till vuxna har också ökat. I kvalitetsmätningar är invånarna mycket nöjda med kulturen. Den politiska majoriteten i kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för de ekonomiska och principiella beslut som fattas kring kulturfrågorna. En övergripande kulturpolicy finns. Kultur- och fritidsnämnden ger de yttre ramarna för verksamheterna.

Vi fortsätter att erbjuda bredd och mångfald och en god kvalitet på kulturutbudet i Nyköping, i nära samarbete med föreningslivet. Under kommande mandatperiod kommer vi socialdemokrater att införa och starta en kulturskola: Kultur för alla. Den ska kännetecknas av att kulturen finns där barn och unga finns. Med de fyra benen: Barnbiblioteket, Barnkulturcentrum, Musikskolan och föreningslivet så har vi ställt in siktet för framtiden.

Vi kommer att se över en upprustning av Culturum. I arbetet med en kulturplan för Sörmland har Nyköping tillsammans med övriga kommuner i länet, föreningsliv, Landstinget Sörmland m.fl arbetat inom Samkultur Sörmland. I Nyköping har ett samarbete inletts mellan Nyköpings arenor, näringslivsenheten och turism/marknadsföring. Allt för att på bästa sätt kunna erbjuda både våra invånare såväl som besökare ett varierat och bra kulturutbud.

Om ett par år finns också ett nytt Länsmuseum på plats och här kommer våra invånare, föreningar, skolor och besökare att erbjudas en stor mängd kultur av god kvalitet. Socialdemokraterna i Nyköping jobbar framåt!

Ulla-Karin Danielsson (S)

ordförande kultur- och fritidsnämnden Nyköping

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-11 13:23