"Nyköping ska bli mer attraktivt för förskollärare"

I dag* firas Förskolans dag runt om i Sverige och det med all rätt. För de flesta barn i Sverige lägger förskolan grunden för ett livslångt lärande. Den lockar till lek och aktivitet. Och den har utvecklats från mitt eget daghem på 70-talet till förskola med egen läroplan. Läroplanen säkerställer att alla barn i förskolan finns i en verksamhet som främjar deras utveckling och lärande och som förmedlar och förankrar respekt för mänskliga rättigheter och de demokratiska värderingar det svenska samhället vilar på.

Nyköping har drygt 50 förskolor i både kommunal och privat regi. Jag har som ordförande hittills besökt 18 av dem och har upplevt professionella och engagerade pedagoger som har lett olika läraktiviteter inne och ute. Barnen deltar med en entusiasm och glädje som sprider sig till mig.

Jag har varit med och lärt mig teckenspråk, både lyssnat på och själv läst saga – Bajsboken är populär! –, målat med rejält förkläde på, experimenterat om jämvikt, haft fruktstund och lunch med barnen, och byggt något slags robot (tror jag att det var). Dessutom har jag talat med och lyssnat på många förskolechefer och pedagoger. Då har jag fått många olika synpunkter. För även om mycket är väldigt bra inom förskolan så finns också en del utmaningar.

En utmaning är att anpassa förskolorna efter Skolverkets nya riktmärken för barngrupperna. Nyköpings kommun har sökt ett statsbidrag på drygt 15 miljoner kronor för att kunna göra en del lokalanpassningar under läsåret 16/17. I oktober ger staten besked om hur mycket pengar Nyköping får. Anpassning efter de nya riktmärkena kommer att göras så snabbt som möjligt.

En annan utmaning är att få fler förskollärare till Nyköping. Kommunens mål är att 67 procent av pedagogerna är legitimerade förskollärare. I dag är det crika 45 procent i kommunal regi, vilket är ungefär som i Sverige i stort, men det är jag inte nöjd med. Jag har en dialog med Lärarförbundet som framhåller att det handlar om lön men även om möjlighet att fokusera på förskolläraruppgifter. Det är min ambition att Nyköpings kommun ska bli en allt attraktivare arbetsgivare för förskollärare.

En tredje utmaning är att öka tillgängligheten till förskolan för alla barn. I dag får barn till arbetslösa och föräldralediga vara på förskolan i 20 timmar/vecka. Den rödgröna majoritetens vallöfte är att öka till 30 timmar/vecka under mandatperioden. Det kommer att kräva en högre pedagogtäthet än i dag. Nyköpings goda ekonomiska läge och regeringens välfärdsmiljoner till Nyköping kommer att möjliggöra det.

Men förskolan har inte bara utmaningar. Sedan en tid tillbaka driver kommunen projektet Barnens bästa förskola under devisen "Attraktiva lärmiljöer med moderna pedagoger ger unika möjligheter till livslångt lärande". Det är en insats som syftar till att kompetenshöja samtliga pedagoger inom de kommunala förskolorna och den bidrar till att en av kommunens viktigaste verksamheter blir ännu bättre.

Kent Pettersson (S)

ordförande barn- och ungdomsnämnden, Nyköping

 

*Förskolans dag den 19 maj, 2016