"Belarus bortom Sveriges och EU:s intresse"

Det var mindre blod på gator och torg. Det var färre polishugg och slag mot demonstranter. Bara ett fåtal oppositionella hamnade i häkte. Det gjorde höstens val i Vitryssland/Belarus för omvärlden till synes annorlunda än tidigare val.

Men bara skenbart.

EU-kommissionen blev dock så imponerad av den kosmetiska förändringen av gatubilden i valrörelsen att de ekonomiska och politiska sanktionerna upphävdes. Ett hyckleri i traditionell EU-stil. Eliternas oheliga allians gäller även Europas sista diktatur Belarus.

Alla som var på plats i vallokalerna vet att berätta om valfusket, polistrakasserierna och inte minst det utbredda fifflet vid röstsammanräkningen. Jag har talat med elva valobservatörer från Belarus politiska opposition.

Mina vänner befann sig i vallokaler i sina hemorter runt om i landet och kunde jämföra årets val med tidigare val de granskat. Alla intygade att årets val höll samma låga klass som vanligt.

Diktatorn, president Lukasjenko, hade offentligt bett medborgarna om drygt 80 procent av rösterna. Det skulle göra honom nöjd och visa omvärlden att Belarus har ett nationellt ledarskap med starkt folkligt stöd. Rösträkningen gav honom 80 procent med råge.

EU:s agerande är skamligt och genant. President Lukasjenko har akuta problem med landets ekonomi och genom att beordra polis och militär att gå varligt fram på gator och torg i valrörelsen och framför allt inte spöa upp och häkta oppositionella skapades ett skenbart lugn.

Lukasjenko behöver pengar, han behöver utländska investeringar och ökad handel. Särskilt i dessa dagar när det blåser kyliga vindar från Ryssland. Den gamle vännen Putin är inte lika givmild som förr. Det låga oljepriset dränerar Putins kassakistor och Belarus oljeraffinaderier går på tomgång. Handeln sinar.

EU lyfter det ekonomiska och politiska trycket trots att Lukasjenkos brott mot mänskliga rättigheter snarare har ökat än minskat. Det sociala och politiska livet för den stora majoriteten av Belarus medborgare har blivit allt svårare. Vardagsförtrycket är samma groteskerier som tidigare, men omfattningen har blivit bredare och lynnigare.

Varje antydan till synlig opposition mot makten straffas. Två tre personer som möts på gatan för ett samtal blir omgående trakasserade av säkerhetstjänsten KGB. Om det blir uppenbart att de talar politik eller rent av har en förbjuden facklig tidning i handen, då är det kört: Natten i häktet och i värsta fall sparken från jobbet. Variationerna på dessa övergrepp är oändliga.

Jag har privilegiet att utbilda oppositionella i organisationsstrategi, information och agitation. Vi möts sedan några år på platser utanför Belarus dit de kan ta sig utan alltför stora risker.

Vi kan inte längre ha våra seminarier i Belarus eftersom jag är svartlistad. För EU-kommissionen är praktisk demokrati och respekt för mänskliga rättigheter förhandlingsbart och en bagatell.

Ulf-Göran Widqvist (S)

författare och småföretagare

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-02 00:05