"Centeragitation blir till grovt bondfångeri"

Sanningar är förvisso tidsbundna, provisoriska och föränderliga, men det innebär inte att man kan ta sig rätten att förvanska dagens verklighet efter eget godtycke utan att komma snubblande nära lögnen.

Var och en av oss har naturligtvis tolkningsföreträde till den egna verklighetsuppfattningen oavsett om den är grundad på trångsynthet, fördomar eller ren okunskap. Men när vi fattar pennan eller låter orden rulla ur munnen tvingas vi ta ansvar för gjort och sagt.

"Vem beslutar om vilken fritidsaktivitet som är värd att satsa på?". Med den frågan inleder Nyköpings tre ledande centerpartister ett debattinlägg i SN den 17 augusti. Frågan kan tyckas oskyldig, oförarglig eller rent av nyfiken. Men så är inte fallet. Frågeställarna Ingårda, Hallström och Wevel vet mycket väl svaret. Föreningars ekonomiska stöd från kommunen avgörs enligt väl etablerade regler i förhandlingar mellan kultur- och fritidsnämndens politiskt ansvariga (majoritet och opposition tillsammans) och de föreningar som söker ekonomiskt stöd för sin verksamhet.

Centerpartisternas fråga är full av anspelningar och insinuationer om politisk mannamån och fiffel. Den första frågan följs längre fram i artikeln av dessa två: "Hos vem ligger makten att påverka barn och ungdomars fritidsmöjligheter? Vilka förutsättningar ges?". Avsikten är att pränta in hos läsaren att den styrande majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen är ohederlig, allt enligt tesen att allt det onda kommer från den andra sidan.

"Där det finns makt finns det motstånd", skrev filosofen Michel Foucault. Självklart och nödvändigt. Men de tre centerpartisterna bedriver skyttegravskrig mot den rådande politiska ordning som de har varit med om att skapa och själva är en del av och som de under en lång rad år har medverkat i.

De tres gäng är mycket medvetna om ordens möjligheter och deras artikel är i den meningen ett skickligt arbete. Personligen är jag dock mycket dyster över deras brist på vördnad för språket. Orden blir frätande och porösa där sanningar relativiseras till oigenkännlighet.

Jag har i en tidigare krönika komplimenterat dessa tre centerpartister för deras skickliga och framgångsrika politiska agitationsarbete i sina respektive valdistrikt, ett arbete som gav god utdelning i 2014 års kommunval. Även om de i den agitationen då och då gled på sanningen så var de verklighetsbeskrivningarna nästan respektingivande jämfört med det grova bondfångeri som de presterar i SN-artikeln "Ge barn och ungdomar en meningsfull fritid".

I sak, om föreningsstöden, är sanningen den att de ökar år från år och särskilt till barn och ungdomars fritidsaktiviteter. Jag ser med förväntan fram mot Ingårdas-Hallströms-Wevels konkreta, robusta och extra generösa förslag i kommunfullmäktige för att förstärka föreningsbidragen och hur den omfördelningen i kommunens budget ska se ut.

Ulf-Göran Widqvist (S)

 


Sidan uppdaterades senast: 2016-09-11 09:28