"Det handlar om vardagssolidaritet"

Vi har inte råd att tålmodigt vänta på att kärleken och det milda förnuftet gradvis eller plötsligt ska segra i den politiska hanteringen av flyktingkrisen.

Vi, medborgare, måste sätta ner foten och markera att humanism måste gå före egoism: Ränteavdrag, Rut och Rot. Det finns ett liv utanför Nyköping och Sverige, den globala verkligheten: Den vi beror av.

Gud lyssnar inte längre. Han har lagt på telefonen. Vi måste själva ta ansvaret för våra handlingar och våra liv. Det handlar om vardagssolidaritet – ett mycket svårt ord både i tanke och handling.

Det är naturligtvis alltid möjligt att verbalt gena i verkligheten. Anna af Sillén, Nyköpings moderata oppositionsråd, anser att hon skjuter på sittande fågel när hon angriper kommunalrådet Urban Granström (S) för okänslighet inför unga kvinnor på flykt. När af Sillén framställer sig som en jämställdhetens barrikadkämpe dyker Moderaternas förra partisekreterare osökt upp i minnet. Ni kommer ihåg Sofia Arkelsten som skrev om och förskönade Moderaternas partihistoria och påstod att högern stod i fronten för införande av demokrati i Sverige och att samma höger var ledande i kampen mot apartheid i Sydafrika. För den normalbildade svensken och den uthängda partiledningen blev detta falsarium allt för oblygt och partisekreteraren fick repet.

Hur af Silléns självbild ser ut vill jag inte spekulera i, men ett är helt uppenbart. När hon framförde sitt änglalika budskap i TV (3/3) och i SN (8/3) så var det inte kvinnorna som var kärnan i budskapet utan något helt annat – totalstopp för flyktingar över våra gränser!

Urban Granström markerade stramt i tv-rutan respekten för migrationsverkets arbete, rimlighet i fördelning av placeringarna av unga mellan kommunerna. Att plocka kvinnor ur flyktingkön för att skapa en jämnare könsfördelning i Nyköping gränsar till det absurda.

Att visa flyktingarna kalla handen är knappast publikknipande, det gör var och varannan rikspolitiker, så det är poänglöst, för det är ju poängen och sympatierna som är målet med aktionerna. Och smart var det, af Silléns utspel. Hon fick tv-tid i största kanalen, i viktigaste nyhetsprogrammet. Men faktum kvarstår: Utspelet var ett rent politiskt bondfångeri – populistiskt förslag som inte går att genomföra.

Om af Sillén ska vara trovärdig och respektingivande så måste hon dra den logiska slutsatsen av sitt utspel och säga: Bort med tillfälliga uppehållstillstånd, prioritera permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening som en naturlig konsekvens och med den många fler unga och äldre kvinnor till Nyköping.

Att driva principen om permanenta i stället för tillfälliga uppehållstillstånd och aktivt arbeta för en generös familjeåterförening skulle innebära en politisk linje på tvärs mot af Silléns moderparti och det övriga politiska etablissemanget från Socialdemokraterna och högerut. Det vore modigt och till stort stöd för kvinnor på flykt och för en bättre könsfördelning i Nyköping.

Ulf-Göran Widqvist (S)

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-09 09:05