EU:s kristna arrogans och historielöshet

Segerrusig stegade den franske generalen Henri Gouraud till Saladins grav bredvid Stora Moskén i Damaskus och utropade: "Saladin, vi har återvänt. Min närvaro här innebär Korsets seger över Halvmånen". Ett franskt korståg i kolonialismens skepnad.

Året var 1920, det år araberna kallar "katastrofens år". Britter och fransmän invaderade Mellanöstern och genomförde sin plan för delning av det sönderfallande turkiska osmanska väldet. Allt spikat 1916 i den hemliga Sykes-Picot-planen. Allt var förgäves för araberna, återigen lurade av britter och fransmän. Och turkarnas maktambitioner tillintetgjorda.

Den brittiske premiärministern Tony Blair och USA:s president George W Bush anföll Irak 2003 och Bush sträckte stolt flaggan mot skyn och proklamerade det nya korståget. Blair och Bush bombade sönder centrum i Mellanöstern och skapade dagens helvete i regionen.

När det turkiska osmanska väldet föll samman efter första världskriget och historien skrevs blev det uppenbart att turkarna behandlade araberna lika illa som någonsin deras segerherrar britterna och fransmännen. När EU nu köper Turkiets tjänster som flyktingars gränshinder mot Europa köper EU också den turkiska rasismen och det turkiska föraktet för araber. EU tvår sina händer och åberopar högre syften: europeisk kulturell enhet och nationella politiska prioriteringar.

Bosporen är återigen gräns mot "barbariet": Kristenhet mot islam, Europa mot Asien. Förhandlingarna handlar om makt, och makt tar sig rätt. EU:s kristna köper den muslimske turken som sängkamrat. Inget humanitärt pris är i dag för högt för att markera anspråket på politisk dominans.

Donald Tusk, Europeiska rådets polske ordförande, höll tal efter förhandlingarna med den turkiska statsledningen. Tusk lyfte handen i luften som en skarprättare och orden föll tungt mot de flyende från Mellanöstern: "Den illegala migrationens dagar är över". Tusks arrogans är djupt tragisk: Ingen flykting är illegal!

Samme Tusk var tidigare premiärminister i Polen och under landets medlemskap i EU har polackerna kammat hem ett mycket stort antal miljarder från EU:s solidaritetsfonder. Men tanken att Polen ska öppna sina gränser för att solidariskt ta emot flyktingar, den tanken finns inte på den polska politiska kartan.

EU:s medlemmar på Balkan applåderar särskilt intensivt. Äntligen är turken definitivt satt på plats. De minns nästan 500 års turkisk överhöghet. Turken är nu köpt. Må han få sin politiska revansch. Men in i EU kommer han aldrig. Nato ok. Nato handlar bara om vapen och geopolitik. EU handlar om någonting helt annat – om Europa, om oss. Balkans folk kan sin historia, så och turken och araben. Det är sämre ställt med förståelsen för de långa historiska perspektiven i västra och norra Europa.

Lästips :

Orhan Pamuk: Snö; Oya Baydar: Förlorade ord; Amin Maalouf: Korstågen enligt araberna; Sanimir Resic: Balkans Historia; Edward W. Said: Orientalism.

 

Ulf-Göran Widqvist (S)

författare och småföretagare, Nyköping

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-19 12:00