"En stark kommunledning vågar och gör"

Förändra eller förvalta är två laddade begrepp i all politik, särskilt i kommunpolitiken. Det bekväma är att förvalta bakom en ridå av ord om politisk strategi. Det komplicerade är att förändra med en tydlig riktning om vart politiken är på väg, vilka visioner och ambitioner som driver kommunpolitikerna. De politiker som väljer att förvalta håller de kommunala tjänstemännen i hand och låter sig ledas. De som väljer att förändra fattar de styrande besluten och ser till att tjänstemännen verkställer dem. För kommuninvånarna är det en mycket påtaglig skillnad vilken politisk attityd som råder i stadshuset i vårt välordnade Nyköping: att vilja och våga eller att vänta och se.

Jag skrev i en krönika i maj i år att jag som aktiv socialdemokrat med förväntan och spänning kommer att följa upp om mina valda ombud i kommunens ledning verkställer de löften som vi gått till val på. Lova är en sak, genomföra är en annan. Det kan kanske tyckas en aning förmätet att börja sätta betyg på sina förtroendevalda redan efter tio månader vid makten, men, men, om riktningen inte är tydlig i dag, vad säger att den är det i morgon.

Hur hanterar den rödgröna majoriteten en av mina hjärtefrågor: Rätten till heltid för kommunens anställda? Heltid handlar om rättvisa, likabehandling och familjeekonomi. Med glädje noterar jag att vid årsskiftet kommer alla kommunanställda som i dag arbetar deltid ha blivit erbjudna att arbeta heltid eller en deltid efter eget val.

Bostaden är en central plats för de allra flesta av oss. Den handlar inte minst om vila, umgänge, eftertanke, omsorg, kreativitet och personlig frihet. Jag läser om löften i socialdemokraternas kommunala handlingsprogram och finner att idag byggs hyresrätter och fler trygghetsboende (för 70+) är snart färdiga för inflyttning. Tomter ska tas fram för att få byggföretag att bygga ungdomsbostäder.

Jag gillar att cykla och gläds över att S-handlingsprogram om förbättrade cykelvägar inte bara är trycksvärta utan också verklighet inte minst markerade i flera rondeller. Lägg därtill cykelförbättringar när Östra storgatan färdigställts som gångfartsområde.

Jag noterar en rad andra vallöften som har blivit verklighet. Jag noterar också de borgerliga partiernas rädsla för förändringar. Inget får kosta. Men verkligheten är den att förändringar kostar. Antingen vågar man, eller inte. En aning tragikomisk är de borgerligas matematik med dubbla budskap. Ostlänken är mycket viktig, så ock Resecentrum, säger allianspartierna, men de vill inte sätta av pengar för planering och förberedande arbete.

Agerandet om Ostlänken och Resecentrum handlar om politiskt trolleri och dimridåer. Det tillhör politikens dramaturgi.

Men agerandet på kommunstyrelsen 26/10 var obehagligt. De borgerliga sade nej till att ens utreda åtgärder för att förbättra miljön i Nyköpingsån och pengar till statyn Moder Jord vid Skavsta. Motiveringen var att kommunen inte har råd med tanke på kommande kostnader för flyktingarna.

Ulf-Göran Widqvist (S)

författare och småföretagare

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-07 09:50