"Inte lätt att vara kommunpolitiker i Nyköping"

Att vara kommunpolitiker i Nyköping är ingen lätt match, oavsett om du tillhör majoriteten eller oppositionen. Inget är givet.

Fienden finns inom oss. Det vet alla som ser sig omkring. I kommunpolitiken betyder det öppna tolkningar. I Nyköping har vi en politikerstyrd organisation: Majoritetens politiker bestämmer vad som ska göras. Detaljerna och genomförandet överlämnas till verksamheten, till tjänstemännen, till de som ska se till att de politiska besluten genomförs som det är avsett. Så är det tänkt i den bästa av världar, men verkligheten är tyvärr en annan.

Jag säger tyvärr av det enkla skälet att ansvar ska utkrävas av de som fattar de avgörande besluten – politikerna, men politikerna har inte ansvar för den löpande driften av kommunens alla olika verksamheter. Det vore befängt att ha en politiskt vald ordförande för exempelvis Bygg- och tekniknämnden som förväntas vara expert på alla de verksamheter som sorterar under nämnden. Ordförande ska stå för den politiska styrningen. Experterna ska sköta den dagliga verksamheten under tjänstens ansvar, utan egen vinning och oberoende av egen moral.

En annan komplikation är att inte alla anställda respekterar den demokratiska ordningen utan anser sig veta bäst och fördröjer eller saboterar verkställigheten av fattade beslut. Det är varje medborgares rätt att kritisera förhållanden som man anser orimliga. Om den anställde tror sig riskera trakasserier är det självklart att agera anonymt. Håll bara koll på att fingret pekar åt rätt håll, åt de som bär det verkliga ansvaret, och åt det egna ansvaret.

Medborgarrätt innebär även skyldigheter, inte bara att betala skatt när man har inkomster till beskattning, utan även att förstå sammanhangen av orsak och verkan i en ganska enkel organisation som vår kommun.

Jag minns en gång när jag satt på kommunfullmäktiges läktare och lyssnade och ordförande annonserade allmänhetens frågestund. En myndig manlig person greppade mikrofonen och inledde sitt anförande med att högröstat upplysa fullmäktiges 61 ledamöter att han talade för det verkliga folket, att han hade det verkliga folkets mandat och krävde att han skulle få särskild uppmärksamhet när han slungade ut sina anklagelser om vanstyre i kommunen.

Den myndige mannen har en väl etablerad position inom Nyköpings ekonomiska och sociala elit och är uppenbarligen van att bli lyssnad till oavsett vilka värderingar han för fram. Men en sak är helt tydlig: om demokrati begriper han föga och för demokrati har han ingen respekt. Men tolkningsföreträde till verkligheten och klokskapen om hur Nyköping ska styras har han, enligt egen uppfattning.

Med detta vill jag säga att vi är på det sluttande planet när vi föraktar den demokratiska processen: medborgares rätt att fritt välja sina företrädare och avsätta dem. Ordet är fritt, rösten är fri. Bruka båda med varsamhet och omtanke. Avkräv ansvar av de som vi gett makt. Kräv egen eftertanke.

Ulf-Göran Widqvist (S)
Författare och småföretagare från Nyköping


Sidan uppdaterades senast: 2016-05-07 19:21