"Kön och klass 
spelar roll – även 
i Nyköping"

När Stefan Löfven för några veckor sedan inför en entusiastisk publik i New Yorks Central Park från scenen ropade att Sverige har världens mest jämställda regering jublade massorna. Stefan Löfven var med rätta stolt: Utan visioner finns ingen riktning av politiken och utan praktik skapas ingen trovärdighet.

Löfvens första egna budget innehåller förvisso en del godheter, men de stora jämställdhetsproblemen kvarstår. En av de svåraste är hur deltidsarbetande kvinnor drabbas av pensionssystemets utformning. För dem är det orangea kuvertet ofta en skräckläsning. 
Deltidsarbetande utan 
tjänstepension har att se 
fram mot en ekonomiskt 
dyster höst i livet.

Invandrare, särskilt Invandrarkvinnor, är och förblir en växande underklass som ökar år från år i antal genom vår humana och generösa invandrarpolitik, en politik som vi, samhället, dock inte fullföljer socialt och ekonomiskt solidariskt.

En bekant från Balkan är mycket bekymrad för sin oundvikliga ålderdom. Han är 60 år i dag och kom till Sverige för 18 år sedan. Han har arbetet heltid i 17 år men när han får det orangea kuvertets ekonomiska dom ser han pensioneringen som en mycket mager tillvaro. Hans några år yngre hustru som dragit sig fram på ströjobb, trots flytande svenska, har naturligtvis ännu dystrare uppgifter i sitt kuvert.

Antalet människor som måste leva på garantipension ökar år från år och de riskerar att tvingas leva i välfärdssystemets utkanter. Och även om fattigdomen fortfarande är relativt begränsad i Sverige så tillhör vårt land sedan en rad år de länder där klassklyftorna vidgas allt snabbare och allt djupare: fattigdom föder fattigdom. En reformerad garantipension och en aktiv social rättvisestrategi är nödvändig politik för en socialdemokratisk regering.

Nyköping är en kommun i framkant. Vi tillhör de femtio kommuner i landet som växer. I gängse begreppsuppfattning är tillväxt synonymt med framgång. Framgång är dock inget objektivt mått. Framgång är en värdering och fördelningen av framgångens frukter avgörs av polititikens ambitioner.

För mig är frågan enkel. Den kommunala fördelningspolitiken ska ha en annan riktning än de borgerliga regeringarnas jobbskatteavdrag. Det kan den rödgröna majoriteten i vår kommun bland annat visa genom att öka tempot i rätten till heltid för kommunanställda och genom att aktivt och kreativt följa upp de personer som får försörjningsstöd och granska deras hemmiljöer. Detta sker inte idag. Bristen på kunskap om åtgärdernas effekt är generande. Kommunens folkhälsoprofil är en bra kunskapskälla för att förstå klassamhället Nyköping.

Att aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering är en självklarhet och jag väntar med spänning på resultatet av kommundirektörens uppdrag: Utreda och föreslå strategi och arbetsmodell för implementering av jämställdhetsfrågor i beslutsfattande och verksamheter. Det bör bli en katalog av förslag som gör positiv skillnad för att skapa ett socialt rättvisare Nyköping.

Ulf-Göran Widqvist (S)

författare och småföretagare

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-18 22:43