"Stigtomta med stark självkänsla"

Stigtomta sticker ut. Stigtomta viker inte ner sig. Stigtomta kräver respekt för sig och de sina. Det handlar i grunden om demokratiska rättigheter. Men vad ryms mer i frågan om Stigtomta och identiteten?

I Stigtomta odlar många medborgare myten om att det var bättre förr, när Stigtomta var egen kommun (fram till 1971) och värnade om de sina och inte som i dag behöva stå och skrapa med foten framför Stadshuset. I nostalgimyten ges ständig näring åt motsatsparet Stigtomta–Nyköping/stan: Vi och dom. Perspektivet man väljer att se omvärlden påverkar vad man ser. Vad är det som skaver i Stigtomtasjälen, egentligen?

Pehr Andersson (88), den litteräre luffaren, har haft sina bopålar mer än fyra decennier i Stigtomta och tycker att Stigtomtaborna förtjänar ett varmare handslag med stan. Pehr bor nu i stan på Myntans serviceboende och trivs förträffligt. Trevligt rum och suverän personal, säger han. Lokalerna är mycket fina och lämpar sig för kulturaktiviteter som musik och konstutställningar, en fråga som Pehr tänker driva i huset. Det behövs en fördjupad dialog mellan Stigtomta och stan för att lösa upp gamla knutar i umgänget, säger Pehr och noterar med glädje att Nyköpingshem ska bygga seniorsbostäder på Parkudden i Stigtomta.

Leif Berg (63) är infödd Stigtomtabo och mycket föreningsaktiv. Leif har en tydlig uppmaning till stadshuset: Bygg en flexibel idrottshall, fixa en cykelväg till stan, som i Bergshammar och stimulera folkhälsan. Leif markerar också att det bör vara självklart att Stigtomta är synlig i kommunens marknadsföring som en attraktiv del av Nyköping.

Sofia Amloh (29) ser en generationsväxling med större öppenhet för kreativa samtal mellan Stigtomta och stan. Inte minst önskar hon mer flexibelt byggande, med kommunala initiativ, för att ge ungdomar möjligheter att bok kvar på orten. Och fler träffpunkter för tonåringar. Det finns ett sug i Stigtomta som gör att vi kommer att växa, hävdar Sofia.

Bland Nyköpings många småorter är Stigtomta den största med cirka 2 000 åretruntboende. Stigtomta är en knutpunkt för Nyköpings nordvästra region. Tvekampen med stan tar sig ibland tragikomiska uttryck och ter sig lätt naiv och energislösande. Den skymmer också sikten för vad som verkligen görs av majoriteten i stadshuset för att stärka kommunens service i Stigtomta.

Satsningarna görs naturligtvis av respekt för Stigtomtabornas behov och önskemål och för att stärka Nyköpings gemensamma attraktionskraft.

Snart ser vi byggstart för en ny skola och en ny förskola, investeringar på närmare 200 miljoner kronor. I samband med det nya skolbygget skapas en ny idrottsplan.

Kommunala Nyköpingshem bygger under 2015 seniorboende på Parkudden. Snabbare kollektivtrafik för Stigtomtapendlarna. En satsning på ett nytt kombinerat skol- och folkbibliotek i samband med skolbygget ligger i vågskålen.

En lokal mobilisering för en uppgradering av biblioteksfilialen kan vara avgörande. Finns ett genuint intresse?

Ulf-Göran Widqvist

författare och företagare

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-10 15:27