"Tvivel är ett bra tillstånd"

Den minsta lilla eftertanke säger mig att de flesta sanningar sällan är mer än provisoriska och därmed föränderliga. Att vara tvärsäker är ofta vanskligt. När vindar vänder skiftar verkligheten färg. Berättelserna byter skepnad. De med verkligt eller självpåtaget tolkningsföreträde lämnar lokalen. Andra kommer in: några från vänster, andra från höger.

När jag månad efter månad, år efter år, betraktar och begrundar aktörerna på vår kommuns stora scen, demokratins centrum, Nyköpings kommunfullmäktige, blir jag ibland förundrad över hur dramaturgin förändras: Viktigheter som sades förra månaden förvandlas sakta eller plötsligt till obetydligheter, rent av till obefintligheter, genom aktörers förnekande eller undflyende. Är dessa skiften i positioneringar underliga, löjliga, motbjudande, opportunistiska, eller bara speglingar av normala mänskliga beteenden i trängda situationer, eller i positioner av makt? Detta är naturligtvis upp till oss som åhörare, läsare och medborgare att genomskåda.

Jag läser då och då i SN om partipolitiska utspel som är rena bondfångerier och bygger på chansningen att kommuninvånarna har mycket kort minne eller är ovetande i sakfrågan. Grova och utstuderade exempel är de borgerliga partiernas olika utspel om det falska påståendet att kommunens små skolor är hotade: Moderatledaren Anna af Sillén SN 4/11, Centern SN 6/11, och FP, C och KD SN 16/11.

Sakfrågan är att den oberoende skolutredningen för ett resonemang om att små skolor har svårt att klara förändringar: ju färre elever desto sämre omställningsmöjligheter. Utredningen konstaterar att Nyköping har många små skolor. SN skrev, när utredningen presenterades, under stora och feta rubriker att de små skolorna hotades av nedläggning. De fyra borgerliga partierna hakade på och attackerade med högt tonläge den rödgröna majoriteten med underförstådda påståenden om att majoriteten har planer på att lägga ner skolorna. Alla inblandade vet att de rödgrönas politik sedan många år är att medborgarna/föräldrarna i de små tätorterna har rätt till sina barns skolor och att skolorna ska drivas med högsta möjliga kvalitet.

Men upprepade försåtliga ordvändningar skapar undran och osäkerhet hos läsaren/medborgaren. Tanken är given: Om det aldrig funnits någon avsikt att lägga ner de små skolorna, varför upprepar de borgerliga partierna kravet att skolorna ska vara kvar? Det är något som inte stämmer.

"Vi förutsätter att den rödgröna majoriteten står fast vid sitt tidigare beslut", säger Centerns gruppledare Axel Wevel.

"… Att lägga ner skolorna är inte rätt väg", säger Moderaternas oppositionsråd Anna af Sillén.

Denna smygande teknik att kleta misstänksamhet på och att upprepa ifrågasättande av de som för närvarande har makten är klassisk opportunistisk agitation: Att förminska de styrandes trovärdighet och underminera en deklarerad och hederlig politik. Taktiken är etablerad moderat strategi. Läs Aron Etzlers bok Reinfeldteffekten och låt dig upplysas.

Ulf-Göran Widqvist (S)

författare och småföretagare

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-05 17:18