"Utan invandrare stannar Nyköping"

Bland Nyköpings kommunalråd Urban Granströms politiska budord är Nyköping måste växa mycket högt placerat. Det är naturligt.

Utan fler invånare och fler skattebetalare kan kommunen varken höja kvaliteten i eller öka omfattningen av den kommunala servicen, inte heller höja de 4 000 kommunanställdas löner utan att dra ner på verksamhet. Löpande verksamhet ska betalas av skatt och avgift, inte av lån. Följaktligen måste vi bli fler om vi har ambitioner att bli bättre. Att stå still finns inte: antingen framåt eller bakåt.

Den 31 december 2014 hade Nyköping 53 508 invånare. Om vi inte hade haft invandring hade vi räknat vår kommuns medborgare till 47 365.(Jesper Strömbäck 2016).

Sverige har varit ett invandrarland sedan medeltiden och är i dag ett av världens mest globaliserade länder. Det går att skapa myter om vad som är verklighet och förfalskning och förhoppningar kring en idealiserat suddig självbild, men att likt strutsen stoppa huvudet i sanden för att slippa se och vägra förstå är bedrägligt och sorgligt.

Varför mörkar vi verkligheten? Vilka syften tjänar det? Verkligheten har många skepnader och tolkningarna överlåter vi till oss själva så att de passar in i vår självbild och omvärldsbild. Följande fakta är dock svåra att strutsa:

✓ Fler än 25 procent av Sveriges befolkning är födda utomlands eller har en eller två föräldrar som såg dagens ljus utanför Sverige.

✓ Välutbildade invandrare subventionerar den svenska arbetskraften – kostnaderna betalas av ett annat land.

✓ Det är åtta gånger dyrare att utbilda en svensk akademiker än att validera en invandrad akademiker (svenska myndigheter borde ägna kraft åt validering och inte som nu hantera den i marginalen).

✓ Fler än 30 procent av alla läkare och lärare på våra universitet är födda utanför Sverige.

✓ Nästan hälften av alla hotell- och kontorsstädare i Sverige ärr födda utanför vårt land.

✓ Av buss- och spårvagnsförare har nästan 40 procent tagit sitt första andetag utanför Sverige.

Men om inte regering och kommuner förstår att ta tillvara de kvalitéer som finns hos människor som söker sin trygghet och framtid hos oss så har historien redan berättat vad som komma skall: Ett hårt etniskt baserat klassamhälle!

Jag hoppas att Nyköping tar till vara ambitionerna hos den cirka 200 ensamkommande flyktingungdomar som för närvarande bor i vår kommun och inte ser dem som en belastning nu när Migrationsverket ändrar regelsystemet och kostnadsersättningen. Nyköping kan göra skillnad: klokskap av självbevarelse och av anständighet.

Jag hoppas att en av slutsatserna i sammanfattningen av Forum Nyköping blir att uppmana riksdagen att omedelbart upphäva beslutet att hindra familjeåterförening: För det första av humanitära skäl och för det andra av integrationsskäl.

Lästips:

✓ Jesper Strömbäck – Utan invandring stannar Sverige.

✓ Abdi Elmi och Linn Bursell – Gå bara: Min flykt från Somalia till Sverige.

 

Ulf-Göran Widqvist (S)

Författare och småföretagare

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-20 12:19