"Varför brinner Brandkärr?

Brandkärr är ett undantag i vårt välordnade Nyköping. Vi inkluderar Brandkärr i vårt Nyköping: I ord men inte i handling.

Stanna upp en stund och ge en tanke om begreppet Vi och dom. Vad betyder det i handling att vi respekterar varandra som individer med mänskliga rättigheter?

I Brandkärr är fler än 4 000 människor mantalsskrivna (hur många de är i verkligheten som bor där vet ingen). Arbetslösheten i Brandkärr är den högsta i kommunen. Utbildningsnivån är den lägsta. Valdeltagandet är lägst i kommunen.

Måttet på valdeltagande är delvis en reflex av förtroendet för myndigheter: kommun, stat, den offentliga makten, och för demokratin. Majoriteten av människorna som bor i Brandkärr är inte infödda svenskar, de är invandrare, migranter med olika förtecken: flyktingar, förföljda, oönskade i länder där de har sina rötter. Myndigheterna i deras hemländer är deras fiender. Staten står för rättsövergrepp, korruption och är oberäknelig.

Sverige och Nyköping är en ny och annan värld för den som söker sitt skydd och sin trygghet hos oss. Vi kan inte slå en kulturell och social brygga endast genom ett handslag av välkomnande. Handslaget kräver förståelse, kommunikation och ömsesidig kunskap om vi ska kunna mötas i ögonhöjd och med respekt. När/om vi översätter denna verklighet till kommunal politik hamnar vi, som alltid, i fördelningspolitik: till vilka för vad!

Vi är i Sverige, i Nyköping. Vi accepterar inte parallella samhällen. Vi, det gamla svenska Nyköping, accepterar inte att det i Brandkärr skapas ett parallellt samhälle med egna värderingssystem skilda från majoritetssamhället. Medborgarskapet är ett, inte förhandlingsbart. Sverige, Nyköping, är sekulärt och fritt, tolerant och flexibelt, men rättsstaten är en: likhet!

När detta är sagt ligger ansvaret hos Nyköpings kommun. Tyvärr bryr sig de kommunala myndigheterna inte särskilt mycket om den verklighet som människorna i Brandkärr bär med sig och lever i. Vad betyder det för deras möjligheter att sätta ner fötterna i Nyköping och känna sig välkomna och göra rätt för sig. Vad gör vi för kvinnorna som lever i starkt patriarkala miljöer? Vad gör vi för att få de konservativa männen att förstå att de nu lever i en ny värld och att deras barn växer upp i ett annat samhälle där deras manliga auktoritet är halverad eller bortsopad. Vad gör vi för ungdomarna som söker sin identitet?

Jag minns ett samtal med en imam i en svensk kommun något större än Nyköping. Han sa: "Jag säger till mina äldre besökare i moskén att de ska ta ner parabolen och sluta se på tv från hemlandet och börja förstå landet de bor i – ni kommer aldrig att återvända hem, acceptera ert nya hem."

Nyckeln till förändring är som alltid kvinnorna. Kvinnorna tar ansvar. Kvinnorna har perspektiv och uthållighet. De är tryggheten och framtiden. Tyvärr satsar Nyköping inte på de invandrade kvinnorna. Männen styr – därför brinner Brandkärr!

Ulf-Göran Widqvist (S)

författare och småföretagare från Nyköping

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-06 09:13