Uttalande från årsmötet

Uttalande – Nyköpings Socialdemokraters årsmöte 14 mars 2016

Tillsammans för Sverige är Socialdemokraternas Första maj-tema i år. Det innebär konkret att vi arbetar och står upp för den svenska modellen. Vi är medvetna att regeringsuppdraget tillsammans med Miljöpartiet har medfört stora utmaningar med tanke på att vi har regerat under ett år med en borgerlig budget och en minoritetsregering. Vi antog utmaningen att efter åtta år med alliansens politik som innebar ökade ekonomiska och sociala klyftor åter styra Sverige åt rätt håll.


Vår partiordförande och statsminister Stefan Löfven har nyligen manat till strid för att vi ska försvara den svenska modellen med allt vad den innebär:


- En arbetsmarknadsmodell med stor frihet för parterna att lösa och reglera villkoren på arbetsmarknaden. Vi säger nej till sänkta löner, vilket medför försämring av nuvarande kollektivavtal. 

- Den generella välfärden - dvs allas lika rätt till god kvalité inom skola, vård och omsorg oavsett inkomst.

Vi socialdemokrater i Nyköping instämmer med vår statsminister att det är rätt att stå upp för den svenska modellen - att stå upp för rätten till skola, vård och omsorg samt rimlig sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och rättvisa skatter även för pensionärer.

Det handlar helt enkelt om ett samhällsbygge som vi alla vill bidra till och vara delaktiga i.

Vi vill även ta vårt samhällsansvar för flyktingar som kommer till i Sverige och att de ska ges en rättvis möjlighet till att få söka asyl med rimliga boendevillkor.

Vi ser att det går bra för Sverige med ökad sysselsättning, minskad arbetslösheten (speciellt för unga), tillväxten ligger i topp i Europa med ökad export. Bra anser vi och vi kommer att fortsätta att driva en god socialdemokratisk politik för alla, såväl i Nyköping som i övriga Sverige.

 

Christina Södling, Ordförande för Socialdemokraterna Nyköping

Telefon: 072-213 53 00