Kommunfullmäktige

E-posterna följer Nyköpings kommuns nya rutiner över e-postadresser till förtroendevalda. 

 

Kommunfullmäktiges vice ordförande:

     
       
Cajsa Widqvist               cajsa.widqvist@nykoping.se
       
Ordinarie ledamöter:      
Urban Granström            urban.granstrom@nykoping.se                     
Carina Wallin                    carina.wallin@nykoping.se                
Carl-Åke Andersson        carlake.andersson@nykoping.se
Karin Johansson              karin.johansson.2@nykoping.se
Kent Pettersson              kent.pettersson.1@nykoping.se
Veronica Andersson        veronica.andersson@nykoping.se
Andreas Ekstrand           andreas.ekstrand@nykoping.se
Marjo Gustafsson           marjo.gustafsson@nykoping.se
Ali Abdullahi Dubet         abdullahi.dubet.ali@nykoping.se
Gunilla Andersson        gunilla.andersson@nykoping.se  
Salah Aljamal                salah.aljamal@nykoping.se
Emma Larsson              emma.larsson@nykoping.se
Leif Berg                           leif.berg@nykoping.se
Gunilla Nordén              gunilla.norden@nykoping.se
Noah Van Dorpel             noah.van.dorpel@nykoping.se
Eva Thunér Ohlsson      eva.thuner.ohlsson@nykoping.se
Leif Karlsson     leif.karlsson@nykoping.se
Sofia Amloh                    sofia.amloh@nykoping.se
Bo Fagerberg                 bo.fagerberg@nykoping.se
Håkan Sipos                  hakan.sipos@nykoping.se
Mette Hesselgren           mette.hesselgren@nykoping.se
       

Ersättare: 

     
Lena O´Connor                   lena.oconnor@nykoping.se
Louise Ankarfjäll              louise.ankarfjall@nykoping.se
Ludwig Gustafsson         ludwig.ingvaldsson.gustavsson@nykoping.se
Ulla-Karin Danielsson     ullakarin.danielsson@nykoping.se
Ibrahim Ben Alaya          ibrahim.ben.alaya@nykoping.se
Lilliane Wirström            lilliane.wirstrom@nykoping.se
Harry Malmqvist            harry.malmqvist@nykoping.se
Ulla Jansson                  ulla.jansson@nykoping.se
Abdiaziz Farah              abdiaziz.farah.ahmed@nykoping.se
Rauni Ringberg              rauni.ringberg@nykoping.se
Erik Gahnertz                 erik.gahnertz@nykoping.se

 

Uppdaterad: noveber 2016