Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Styrelsen:

Ordförande:
Lennart Fast lennart.fast@folkbildning.net

Ledamöter:
Ann Svensson
Inger Ahlberg 
Birger Svensson