Centrum-Arnö s-förening

Styrelsen 2015

Ordförande:
Salah Aljamal aljamal55@hotmail.com

Vice ordförande:
Lena O`Connor

Ledamöter:
Lena Ödén
Åke Askelöf
Noah Widqvist
Carl-Åke Andersson
Lars Fernvall

Ersättare:
Inger Jonasson Sjödin
Damon Nikyar
Jan-Olof Rosenberg