Kiladalens s-förening

Kiladalens S-förening sträcker sig från Bergshammar till Stavsjö. 

Vårt mål är att påverka beslut i Nyköpings kommun som rör oss i Kiladalen.

Verksamheten består bl.a. av studier, verksamhetsbesök, politikerträffar, utåtriktade aktiviteter och diskussionsmöten.

Du är hjärligt välkommen att bli en del av oss Socialdemokrater i Kiladalen.

 

Styrelsen för Kiladalens S-förening 2016/2017:

Ordförande:  
Ludwig Gustafsson   ludwig.gustafsson@telia.com
072-743 03 50  
   
Sekreterare:  
Ulla-Karin Danielsson   ulla-karin.danielsson@spray.se
   
Kassör:  
Sten Friberg   stenfriberg@hotmail.com
   
Ledamöter:  
Christer Ingvaldsson bv88@telia.com
Leif Johansson anita.leif@tele2.se
   
Ersättare:  
Bo Nordström   
Lena Karlsson  
Monica Hedén Krusell