LO-fackens s-förening

Styrelsen:

Ordförande
Kjell Strömlind kjell.stromlind@byggnads.se 
076-1024676

Ledamöter
Per Ericsson kassör
Jonny Fransson sekreterare 
Tina Eriksson

Ersättare
Lilliane Wirström