Stigtomta-Vrena s-förening

Styrelsen:

Ordförande
Leif Berg leif.berg@se.abb.com
070-360 84 90

V. ordförande
Håkan Ödling hakan.djelp@live.se
070-533 13 60

Kassör:
Gunnar Eriksson

Sekreterare:
Gert Pettersson

Ledamöter
Sofia Amloh
Monica Pettersson
Heléne Lundqvist

Ersättare
Johan Källman
Bo Ericsson