Styrelsen för Nyköpings Arbetarekommun 2016

Styrelselista         

 

Ordförande: Mobil: E-post:
Christina Södling 072-213 53 00 christina.sodling@gmail.com
     
Vice ordförande: Mobil: E-post:
Håkan Sipos 076-002 16 56 hakan.sipos@studsvik.se
     
Kassör: Mobil: E-post:
Leif Berg 070-184 57 17 leif.berg.djelp@gmail.com
     
Sekreterare: Mobil: E-post:
Sofia Amloh 072-515 51 61 sofia.amloh@gmail.com
     
Facklig ledare: Telefon: E-post:
Pär Rådstam 0155-75538 paiceyrecords@yahoo.se
     
Studieorganisatör: Mobil: E-post:
Veronica Andersson 070-579 77 29 070-5797729@hotmail.se
     
Ledamot: Mobil: E-post:
Karin Johansson 070-232 75 96 karin@verdandi-nykoping.se
     
Ledamot: Mobil: E-post:
Andreas Ekstrand 073-181 08 91 andreasekstrand8@gmail.com
     
Ledamot: Mobil: E-post:
Salah Aljamal 070-605 39 48 aljamal55@hotmail.com
     
     
Ersättare:    
Emma Larsson    
     
Ersättare:    
Zahra Sezavar    
     
Ersättare:    
Sussie Ekstrand    
     
Ersättare/vice sekreterare:    
Ludwig Gustafsson    
     
Adjungerad: Mobil: E-post:
Urban Granström 073-773 79 83 urban.granstrom@nykoping.se
Kommunalråd    
     

Mobil: E-post:
Verksamhetsassistent
073-071 66 03 nykoping@socialdemokraterna.se